Har bommet igjen. Nå må de kutte enda mer

Knut Sæberg, konstituert CEO i North Energy. Foto: North Energy

Det nordnorske oljeselskapet North Energy får fortsatt ikke sving på sine leteaktiviteter. Det førte først til at administrasjonen måtte komme opp med kutt i driftskostnader som tilsvarte en halvering. Nå må de kutte ytterligere. Det kommer frem i en melding i dag. Konstituert administrerende direktør, Knut Sæberg bekrefter dette for Teknisk Ukeblad.

Utelukker ikke oppsigelser

– Styret har bestemt at vi skal gjennomføre kostnadstiltak på toppen av de tiltakene som allerede er besluttet og annonsert. Planen er at vi må lage en handlingsplan for å få den godkjent i styret, sier han.

North Energy hadde i andre kvartal et negativt resultat etter skatt på NOK 34 millioner. Dette relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde om lag NOK 25,6 millioner etter skatt. Selskapet er finansiert med en egenkapital på NOK 370,5 millioner og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på NOK 261 millioner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld.

Les hele saken fra teknisk Ukeblad her

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter