– Skal investere for 193 milliarder i år

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt Pedersen. 

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 3. kvartal 2015 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2015 på 193,0 milliarder kroner. Anslaget for 2016 er nå på 181,2 milliarder kroner.

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 3. kvartal til 193,0 milliarder kroner for inneværende år. Det er en økning på 2,9 milliarder kroner sammenliknet med anslaget fra foregående kvartal.

Oppjusteringen kommer hovedsakelig innenfor letevirksomheten. Økningen må ses i sammenheng med at noen letebrønner som tidligere er blitt planlagt boret i 2016 er blitt framskyndet til i år.

Investeringsanslaget for 2016 anslås i tellingen for 3. kvartal til 181,2 milliarder kroner. Dette er en nedjustering på 3,7 milliarder kroner sammenliknet med foregående kvartal.

– SSBs investeringstelling bekrefter at investeringene vil holde seg på et høyt nivå fremover. Investeringene i 2015 anslås nå høyere enn tidligere anslått. Det betyr også at nedgangen fra 2014 til 2015 er lavere enn antatt. Prognosene viser at av 10 kroner investert i 2014, blir 9 kroner også investert i 2015 og 8,5 kroner i 2016. Dette bekrefter at investeringsnivået i 2015 og 2016 vil være det tredje og fjerde høyeste nivå gjennom hele norsk olje- og gasshistorie, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt Pedersen i en melding på organisasjonens nettside.Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter