Ber regjeringen om støtte til lærlinger

VENTIL-BEDRIFT: Snorre Sørensen (t.h.) tok opp behovet for bedre lærling-støtte med olje- og energiminister Tord Lien (t.v.) og fylkespolitiker Richard Dagsvik. foto: Morten Hofstad

 

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og statssekretær fra Lurøy, Elnar Remi Holmen, og fjerdekandidat for Frp i fylkesvalget, Richard Dagsvik, besøkte lørdag offshore-servicebedriften Score på Horvnes.

Lang opplæring

Den høyt spesialiserte bedriften har 19 ansatte, der mange har fått opplæring i bedriften, og gjennom lærlingordningen. Særlig i en fase der bransjen sier opp folk, men likevel har behov for kvalifisering av arbeidstakere, bør bidragene til å ta inn lærlinger økes, fikk politikerne høre.

 – Vi får bare rundt tretti tusen kroner i støtte for å ta inn en lærling. Dette beløpet bør økes kraftig. Vi trenger drahjelp, sa daglig leder Snorre Sørensen, og understreket at Score bruker seks år på å kvalifisere bedriftens ansatte.

 – Helt enig, derfor har vi økt tilskuddene til lærlinger siden vi tok over, sa statsråd Tord Lien, som understreket at både stat, fylker, og bedrifter har ansvar for å få lærlingordningene til å fungere.

 Sørensens regnestykke for lærlingene er et tilskudd på 127.000 kroner, fordelt på to år. Halvparten går til tverrfaglig opplæringskontor, som Sørensen understreker «gjør en fantastisk jobb». Gjenværende tilskudd til bedriften er 31.750 kroner per år, per lærling.

 – Hvis det ikke er folk tilgjengelig når markedet snur opp, vil kostnadene gå amok igjen. Dette krever påfyll av ungdom, sier Tord Lien.

 Samarbeid på Helgeland

Score AS, som er del av et konsern med hovedkontor i Skotland, jobber med vedlikehold, kontroll, og service på ventiler. Skarv-skipet har alene rundt 20.000 ventiler av mange slag. Ventiler tar lang tid å produsere. Derfor har Score omfattende lagerhold, i tilfelle noe skulle ryke. I anlegget på Horvnes ligger ventiler verdt 60 millioner kroner på lager, fortalte Sørensen.

 – Ventiler er mer «hi-tech» enn man skulle tro, fortalte Sørensen.

 – Vi er flinke til å spille hverandre gode, her på Helgeland. Regionen har et bredt industrimiljø. Dette så Score, og var en direkte årsak til at de etablerte seg her. Vi bruker for eksempel Momek når det er behov for maskinering.

 – Industrihistorien er en av årsakene til at Helgeland har klart å ta tak i denne næringen, sa Tord Lien.

 – Bruk basene

 Richard Dagsvik tok opp at enkelte mindre operatørselskap ikke benytter basene på Helgeland når de driver leteboring, men henter både basetjenester og helikopter fra Kristiansund.

 - Jeg mener selskapene selv må avgjøre hva som gir dem best konkurransekraft, slike ting kan vi ikke detaljstyre. Det jeg kan gjøre er å fortelle at BP har vært fantastisk, eksemplarisk i forhold til å mobilisere ressurser lokalt, sier Lien.

 – Statoil har vært flinke til å følge i BPs spor, sa Richard Dagsvik.

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter