Rekordår for nordnorske oljeleverandører

Foto: Statoil

Nordnorsk leverandørindustri hadde en vekst på 19,9 prosent i 2014. Men i 2015 venter de fall i leveransene.

Nordnorske leverandører leverte for 5,6 millarder kroner til oljeinustrien i 2014. Det er det høyeste tallet noensinne, etter at leveransene har økt hvert år siden 2010. Veksten var størst i Finnmark med 24 prosent, mens Nordland og Troms hadde vekst på henholdsvis 21 og 10 prosent. Målt i omsetning er Nordland fortsatt størst med 2,81 milliarder kroner, etterfulgt av Finnmark med 1,94 og Troms med 0,88 milliarder.

Venter fall for 2015

Leverandørindustrien i Nord-Norge både er og blir berørt av næringens omstillingsfase med nedbemanning, investeringskutt, utsatte prosjekter og lav oljepris. Går det som leverandørindustrien forventer vil leveransene i 2015 bli på 4,89 milliarder, en nedgang på 13,4 prosent sammenlignet med 2014. Det er i stor grad de største leverandørbedriftene som rapporterer om svakere utsikter.

- Det største fallet målt i kroner er ventet i regionene Hammerfest, Mo i Rana, Tromsø og Bodø. Samlet venter de et fall på 642 millioner kroner. Samtidig er det viktig å poengtere at veksten i de samme fire regionene fra 2013 til 2014 var på 1 milliard kroner, sier prosjektleder Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken Bodø AS i en pressemelding.

 

 

  

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter