Rapp Bomek må redusere

 

CEO i Rapp Bomek: Terje Bøe

Bodøfirmaet Rapp Bomek AS, eid av PE-selskapet Nord Kapitalforvaltning, leverer i all hovedsak til olje- og gassindustrien. Denne bransjen preges nå av betydelig reduksjon i investeringsnivået på grunn av kraftig fall i oljeprisen det siste året. Denne markedssituasjonen påvirker også Rapp Bomek.  Det er færre oppdrag å konkurrere om, og prispresset på de prosjektene som finnes er betydelig. En grundig gjennomgang av utsiktene fremover gir ikke grunn til å anta at situasjonen vil bedre seg på kort sikt.
 
Rapp Bomek må på lik linje med øvrige aktører i bransjen nå gjøre kostnadsreduksjoner for å tilpasse seg markedssituasjonen. For å sikre konkurranseevnen på både kort og mellomlang sikt har konsernet vedtatt å gjennomføre kostnadsreduksjonsprogram. Dette planlegges gjennomført gjennom avvikling av personalinnleie, generelle kostnadsreduksjoner, reduserte innkjøpsomkostninger og det vurderes å gjøre nedbemanninger av 16 ansatte. Det endelige omfanget avgjøres etter kollektive og individuelle drøftelser.

 - Det er selvsagt beklagelig at denne type tiltak må vurderes.  Markedssituasjonen tilsier imidlertid at vi må ta ned kostnadsnivået for å sikre at vår konkurranseevne styrkes for å være posisjonert mot de prosjekter som er i markedet. Bedriften må gjennom en omstillingsprosess og jeg er svært glad for at vi har en sterk hovedeier i Nord Kapitalforvaltning når denne prosessen gjennomføres. Rapp Bomek inngikk i juni en rammeavtale for levering av intern og eksterne branndører til Johan Sverdrup. Denne kontrakten var en svært viktig kontrakt både strategisk og kommersielt, men den forhindrer ikke at vi må treffe de tiltak som er nødvendig for å sikre selskapets konkuranseevne sier CEO Terje Bøe i en pressemelding.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter