Stor delegasjon fra Helgeland på Offshore Europe

Olje- og gassklynge Helgeland deltar denne uka med en stor delegasjon på Offshore Europe i Aberdeen.

I tillegg til felles stand og profilering av leverandørindustrien på Helgeland har vi hatt presentasjoner og møter med blant annet GE Oil & Gas, Peterhead Harbour og ASCO.

– Vi har fått et tungt miljø på Helgeland nå; så tungt at det er naturlig å basere et nordnorsk samarbeid på det. Å bygge opp et konkurrerende miljø en annen plass vil ta for lang tid og ressurser, og vi vil heller la den interne dynamikken vår få positive ringvirkninger, sier Bjørn Audun Risøy, prosjektleder for klyngen og daglig leder for Kunnskapsparken Helgeland, til petro.no fra den nordnorske delen av Innovasjon Norges paviljong på Offshore Europe.

– Nå er klyngen på Helgeland offisielt etablert, og de siste tre årene har vi jobbet hardt for å samle krefter og visjoner, lage felles møteplasser for bedriftene og bli trygge på hverandre. Nå skal vi ut og selge oss selv med samlet front, legger han til.

Olje- og gassklynge Helgeland er det mest komplette leverandørmiljøet i Nord-Norge og består av 55 bedrifter og kunnskapsaktører med 2000 ansatte og årlig omsetning på 6 Mrd NOK. OGH ble i sommer tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og tildelt ARENA-status i tidenes hardeste konkurranse. Samarbeidet skal styrke innovasjonsaktiviteten og posisjonere leverandørindustrien på Helgeland.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter