BP: Anbydere må være til stede i Sandnessjøen

Petro Puls: Simon Aldra

Selv om ingen lokale har kapasitet for milliard-kontrakter fra BP, vil det drysse millioner på lokalt næringsliv også.BPs Olav Fjellså og Jorunn Kvåle deltok torsdag på næringsseminaret i forbindelse med VM i krabbefiske.
– Alle våre anbydere er bedt om å redegjøre for hvilken tilstedeværelse de vil ha i Sandnessjøen, sa Kvåle om kontrakten for vedlikehold og modifikasjon (MMO) for de tre feltene BP opererer fra Sandnessjøen, Skarv, Ula og Valhall.

Fjellså utdyper:
– Den store kontrakten om MMO er så stor at ingen lokale bedrifter har kapasiteten til å ta den. Men de tilbyderne som er interesserte i kontrakten må i anbudene sine beskrive hvilken lokal tilstedeværelse de vil ha. Da snakker vi ikke bare om et lokalt kontor, vi spør om hvilken tilstedeværelse og hvor mange folk og hva slags type folk de ser for seg, sier han til Helgelands Blad.
Da skal selskapene også si hva de ser for seg; om det er ingeniører, prosessarbeidere eller andre typer ansatte.
MMO-kontrakten har en varighet på fem år i første omgang, pluss to opsjoner for to år om gangen.
Hvor mye kontraktene er verdt kan ikke Fjellså si noe konkret om, utover at det er snakk om flere milliarder kroner.
– Vi snakker om mange milliarder kroner. Hvor mye det blir, vil avhenge av omfanget på vedlikeholdet. Vi vet at vi trenger vedlikehold, men det uforutsette vedlikeholdet og uforutsette modifikasjoner, det vet vi ikke om. Det har en betydning for verdien av kontraktene, sier han.

Det vil likevel være mye å gjøre for lokalt næringsliv.
– Vi lister opp en del andre mindre kontrakter, som ikke blir en del av den store MMO-kontrakten, der lokalt næringsliv sannsynligvis blir med. Da snakker vi millioner i stedet for milliarder, men det er nok mange lokale bedrifter som vil se på dette som ganske store kontrakter, sett opp mot egen omsetning, sier Fjellså.
Disse mindre kontraktene dreier seg om slikt som kran og løft, stilas, maling og isolasjon, catering, ventiler, supply host-tjenester, vedlikehold, branndører, livbåter, ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg.

I sitt foredrag under næringsseminaret sa Fjellså også at Sandnessjøen vil bli benyttet som primær havn for vedlikeholdslager for Subsea-utstyr.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter