Starter NPF Helgeland

LEDER OPPSTART: Sølvi Kristoffersen leder det foreløpige styret av NPF Helgeland. foto: Brønnøysunds Avis

Norsk Petroleumsforening avd. Helgeland er under etablering, det 14. lokallaget i NPF.
Et interimstyre, sammen med prosjektleder Odd Eriksen, jobber for tiden med å utarbeide rammer og innhold for foreningens arbeid som skal legges fram for årsmøtet i januar.

Styreleder er Sølvi Kristoffersen, havnesjef i Brønnøysund. Andre styremedlemmer er Wenche Brennbakk, markedssjef i Molab AS, Jan Sandbukt, leder av Sentrum Næringshage AS, Torger Lofthus, daglig leder i Lofthus AS, Stig-Gøran Olsen, kommunal- og næringssjef i Alstahaug kommune.

Foreningen tar mål av seg til å bli et felles forum for faglig virksomhet og utvikling innenfor petroleumsvirksomheten i regionen. De ønsker å være et forum for informasjon og kontakt mellom medlemmer i regionen, som kan drive informasjon om petroleumsvirksomheten i regionen, og samarbeide med andre organisasjoner i regionen når det tjener NPFs faglige virksomhet.

Foreningen er medlemsbasert, og vil åpne tilgang til aktuelle fagmiljø og nettverk gjennom å delta på arrangerte møteplasser og aktiviteter.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter