Færre ungdom søker mot oljen

Foto: Øyvind Hagen, Statoil

I år starter 14 lærlinger ved Snøhvit-anlegget. Antall søkere til lærlingplasser i Statoil har gått fra 1.900 i fjor til 1.300 i år.

Ved Hammerfest LNG har antall lærlingplasser blitt redusert fra 18 til 14, siden antall skift har gått ned grunnet en mer stabil drift.

Produksjonsdirektør Knut Gjertsen i Statoil sier at selv om inntaket av nye ansatte vil være redusert de neste tre til fem årene, så er det fortsatt viktig å ta inn lærlinger:

- Det er viktig å presisere at i nord er det fortsatt vekst, sier Gjertsen som mener at det fortsatt er gode jobbmuligheter innenfor næringen, og oppfordrer til at fokuset på realfagene i norsk skole opprettholdes.

– Vårt eget behov er litt mindre, og vi effektivisere i bedriften og de som går av blir ikke nødvendigvis erstattet, sier han.

Mindre jobbtilbud etter endt lærlingtid

Men samtidig som de nye lærlingene ankommer anlegget på Melkøya, så må de 18 som kom i 2013 takke for seg etter endt lærlingtid. Kun 2 av 20 personer fikk tilbud om jobb, noe som er fem mindre enn de som avsluttet lærlingtiden i 2014.

– Det er en kort horisont med viss korrigering inntil Goliat kommer i gang med driften, og en del kontrakter starter opp, sier administrerende direktør Jan Tore Markussen i Kinevo.

– Samtidig så har det helt klart vært en overkapasitet som er i ferd med å korrigeres i næringen, og det er oftest slik at det er de med lengst ansiennitet som blir igjen på arbeidsplassen når det kuttes, noe som går utover de yngste sier han og fortsetter:

- Selv om interessen for oljefag er stor, så er den ikke der den var for to år siden. Du merker det fort på søkertallene at det er en nedgang i næringen og dermed interessen.

Les hele saken fra ifinnmark her

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter