Nytt stort oljefunn kan være større enn Goliat

Island Innovator. Foto Island Drilling

I oktober 2014 gjorde det svenske oljeselskapet Lundin et kjempefunn i i Alta-prospektet i Barentshavet. Etter boring av funnbrønnen var anslagene for funnet på mellom 14 og 50 millioner Sm3 (88-314 millioner fat) utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3utvinnbar gass. Det betyr at funnet kan være dobbelt så stort som Goliat.

Nå har Lundin boret avgrensningsbrønner, og melder om nye funn, skriver Nord24.no

- Brønn 7220/11-3 påtraff en 75 meter gasskolonne og øvre del av en oljekolonne i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen, med god til svært god reservoarkvalitet. På grunn av tekniske utfordringer ble brønnen plugget.

Det ble besluttet å bore et sidesteg, 7220/11-3 A, om lag 400 meter mot sørøst. Brønnen påtraff en hydrokabonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet. Alderen til reservoarbergartene er usikker, men antas å være av trias og/eller perm alder. Brønnen blir midlertidig plugget og forlatt for å ha mulighet til å komme tilbake for å bore dypere og eventuelt gjennomføre en produksjonstest.

Trykkgradienter fra brønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A viser kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene melder Oljedirektoratet.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Island Innovator

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter