Kurses i kunsten å pakke

Tekst og Foto: Kari-Ann Dragland Stangen

Tirsdag, onsdag og torsdag i forrige uke stilte seks personer på kurs i pakking og sikring av last i lastbærer, eller NOG 116, hos Helgelandsbase i Sandnessjøen. Opplæringen dreier seg om å pakke alt fra borekroner og kabeltromler til rør og motordeler som skal til og fra oljeinstallasjonene ute i havet. Det er arbeid som krever kunnskap og nøyaktighet. Samtlige seks deltakere er ansatt hos forsyningsselskapet Asco på Horvnes.

– De er erfarne folk, men har ikke hatt eksamen på området, slik Statoil krever, sier kursansvarlig Torstein Aasen.

Første i sitt slag lokalt

Leirfjordmannen driver firmaet Didakt AS, og satser på industriopplæring med høyt, faglig nivå. Kurset i pakking og sikring av last i konteinere er det aller første i sitt slag lokalt. I og med at Didakt AS nylig fikk godkjent opplæringstilbudet, slipper baseansatte å ta turen til Stavanger eller andre steder like langt unna for å få opplæring,

– Det betyr mye å få til læretilbud lokalt, sier Aasen.

– At vi har fått dette kurset godkjent av Norsk olje & gass er et resultat av godt samarbeid mellom Modex, som stiller med lastbærere, Helgelandsbase som stiller arealer til rådighet, og Asco som oppdragsgiver, tilføyer han.

– Lokal opplæring gir både tidsmessige og økonomiske besparelser, utdyper Stian Solvang, instruktør og HMSK-leder hos Asco. Hvis vi kan utføre ting lokalt, er det uten tvil det beste, samtykker kursdeltaker Rune Bergesen.

– Positivt

Sistnevnte arbeider også hos Asco. Selskapet har rundt tjue ansatte som skal gjennom kurset i pakking og sikring av last. Aasen legger opp til å gjennomføre fire til seks kurs i året. – Får vi til det, skal jeg være godt fornøyd, sier han. Behovet er til stede. Hver uke går 60 til 80 konteinere ut fra Sandnessjøen. Omtrent like mange kommer inn igjen.

– Det er positivt at Torstein har fått til dette tilbudet, synes Rune Bergesen etter å ha fullført sin eksamensoppgave i pakking og sikring. – Vi fikk den enkleste oppgaven. Derfor var vi litt kjappere enn de andre. Dessuten var jeg på lag med den mest drevne av pakkerne, smiler han og peker i retning av makker Svein Arne Solheim.

Spørsmål om sikkerhet

Etter å ha tilbrakt første del av det tre dager lange kurset med opplæring, er det nemlig tid for praktisk og teoretisk eksamen. Deltakerne er inndelt i to-mannslag. De får tildelt konkrete pakkeoppdrag hvor de får vise hva de har lært. Arbeidet krever omfattende beregninger, og karene diskuterer ulike løsninger. Tungt innhold må nemlig være forsvarlig sikret når konteinerne løftes hundre meter opp i lufta fra supplyskip til borerigg i høy sjøgang. Det må også være sikret slik at maskindeler og annet utstyr ikke faller ut når konteinerne åpnes. Kursdeltakerne måler, diskuterer, spikrer, surrer.

– Der har vi ei utfordring, konstaterer en av dem. – Men det er slik vi blir flinkere.

 – Godt arbeid

 – Opplæringen handler i bunn og grunn om å være bevisst på sikkerhet for å hindre skader både på mennesker og utstyr ved lasting og lossing, sier André Solheim og Carsten Martinius underveis.

 – De ligger veldig godt an, sier på sin side instruktør Morten Normo. Han er logistikkleder på Gullfaks A, og har tatt turen fra Holmestrand for å lede kurset i Sandnessjøen. Normo skryter av den faglige utførelsen mens eksamen fortsatt pågår. Når han går gjennom resultatene etterpå, har alle bestått. Med glans, forteller en fornøyd Torstein Aasen.

Fra ku til kurs

Innehaveren av Didakt AS kan tilby 17-18 læretiltak. Det dreier seg om alt fra maskinførerkurs til Norsok-opplæring. Kurset i pakking og sikring er det foreløpig siste i rekken. Stillaskurs kommer som nytt tilbud i løpet av vinteren.

Gjennomføringen skjer delvis hos Helgelandsbase i Sandnessjøen, og delvis hjemme hos Torstein Aasen i Levang i Leirfjord. På hjemmebane er det for øvrig tale om gjenbruk i særklasse. En tidligere driftsbygning ble i sin tid omgjort fra fjøs til lysstøyperi. Nå har den fått nytt bruksområde enda ei gang – som klasserom og praksisrom for industriopplæring.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter