Aasta Hansteen kan bli utsatt til 2018

Ilustrasjonsbilde: Statoil

Oppstart av Aasta Hansteen-prosjektet kan komme til å bli forskjøvet til 2018. Det fremgår av proposisjon fra Olje- og energidepartementet, melder DN.no

«Etter innrapportering av kostnadsendringer for prosjektet i juni 2015 har operatøren informert departementet om ytterligere forsinkelser ved bygging av plattformen. Dette medfører at oppstart av produksjonen vil kunne forskyves til 2018», heter det.

Videre opplyses det at det blir arbeidet med å kartlegge de økonomiske konsekvensene av dette.

 Statoil er operatør og har en eierandel på 51 prosent i Aasta Hansteen.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter