Tror på "bedre balanse" i oljemarkedet

AP Photo/Ronald Zak

Opecs generalsekretær tror etterspørselen etter olje vil øke i årene som kommer og at markedet vil være «mer balansert» til i 2016.
– OPEC føler seg trygge på at vi vil se et bedre balansert marked i 2016, sier generalsekretær Abdullah el-Badri, melder E24 som siterer NTB.

– De siste månedene har vi sett en fallende produksjon utenfor OPEC og en økning i den globale etterspørselen, sier Badri, men innrømmer at det fortsatt er et overskudd på tilbudssiden. Han understreker at stabilitet er viktig for et oljemarked som er inne i en «svært utfordrende periode». Opec-sjefen sier de underliggende faktorene i markedet ikke gir grunnlag for en så lav oljepris som vi ser i dag. Siden 2014 har prisen på råolje falt med rundt 60 prosent, men har i de siste ukene steget 12-13 % og er nå oppe i 53 dollar fatet.

Innen 2040 spår Badri en etterspørsel på 110 millioner fat per dag mot dagens 93, noe han sier vil kreve investeringer på 10.000 milliarder dollar de neste 25 årene.

Kuwaits energiminister Mohammed bin Saleh al-Sada, som er fungerende president i OPEC, sier det er tegn på at oljeprisen vil stige til neste år og at bunnen er nådd. Oppjusterte forventninger til veksten i verdensøkonomien gjør at han tror etterspørselen etter olje vil øke med mellom 1,3 og 1,5 millioner fat per dag.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter