Ilustrasjon

Statoil jobber fortsatt med planene om å flytte flere hundre arbeidsplasser til et nytt lavkostsenter i Øst-Europa.

2.000 stillinger innen administrative tjenester er under lupen, og ifølge Dagens Næringsliv er planene, som først ble omtalt i april i år, kommet et steg nærmere en etablering. I løpet av de siste månedene er det holdt en rekke møter der prosjektet er blitt diskutert og drevet videre fram mot en endelig beslutning, skriver avisen.

Eget business-senter?

- Statoil viderefører arbeidet med å vurdere om det er grunnlag for å etablere et business-senter i et lavkostland utenfor Norge. En avklaring om dette er ventet i løpet av første kvartal 2016, sier informasjonsdirektør i Statoil, Knut Rostad. Det skal være mest aktuelt å etablere seg i et land i Øst-Europa.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter