Lokale bedrifter: «Samarbeid er den nye konkurransekraften» innser fra venstre: Øyvind Grøttheim fra Torghatten, daglig leder i Truck Teck Thaya Arumairasa, prosjektleder Olje- og gassklynge Helgeland Bjørn Audun Risøy fra Kunnskapsparken og daglig leder i News on Request Trond Eide. Brønnøy kalk og BM Elektro er også med i OGH.  Foto: Jøran Horn

Petro Puls: Jøran Horn, Brønnøysunds Avis

Styringsgruppeleder Charles Lien i Olje- og gassklynge Helgeland ønsket representanter for nesten alle 55 medlemsbedriftene velkommen til todagerssamlingen i Brønnøysund tirsdag denne uken. OGH består av 55 medlemsbedrifter. Blant dem er Torghatten, Truck Teck, BM Elektro og News on Request. Samlingen i Brønnøysund tirsdag og onsdag var et kick off-møte etter innlemmingen i det nasjonale programmet.
 
Tidenes tøffeste konkurranse

Arena-programleder Hans Eirik Melandsø fra Innovasjon Norge hadde tatt turen til Brønnøysund for å hilse helgelendingene velkommen inn i det gode selskap.
– I år som i fjor ble det satt ny rekord i antall søkere. Dere vant tidenes tøffeste konkurranse. Kun tre av 28 søkere ble tatt opp. Så det er all grunn til å klappe hverandre på ryggen, åpnet Melandsø.
– Samtidig er det nå jobben begynner. Målet er å øke den enkelte bedrifts konkurransekraf. Det foregår en ny industriell revolusjon i Europa der slagordet er «Samarbeid er den nye konkurransekraften». Første steg er å få nye samarbeidspartnere, og koble mennesker. Det er 22 slike klynger i Arena-programmet. Etter hvert vil dere også få trekke veksler på deres erfaringer og kompetanse, redegjorde Melandsø.
Arena-status er et kvalitetsstempel som erfaringsmessig gir større uttelling fra statlige støtteordninger for innovasjon.
– Arena-deltakelse innebærer økonomisk og faglig støtte til innovasjon og utvikling over en treårsperiode. Fokus vil være styrket samarbeid, kompetanse, innovasjon og posisjonering. Deltakelse i Arena-programmet bidrar også til å sette Helgeland skikkelig på kartet, forteller prosjektleder Bjørn Audun Risøy.
– Bedriftene på Helgeland har tidligere i alt for liten grad utnyttet tilgjengelige nasjonale virkemidler til innovasjon og utvikling. Andre klynger har i flere tiår hatt goder vi på Helgeland ikke har evnet å få. Det er satt av en egen pott til fellesprosjekter som bedriftene kan søke på. Disse skal generere større prosjekter som finansieres av andre ordninger, og flere av disse er koblet opp til Arena-klynger. Det forutsettes målrettet samarbeid mellom bedrifter og med kunnskapsaktører for å vinne frem, sier Risøy.
Hoveddelen av midlene på Helgeland skal brukes til definerte tiltak innenfor de fire områdene fabrikasjon, base/logistikk, vedlikehold og modifikasjon samt avfallshåndtering.
 
Startet i 2011

Det er nå fem år siden arbeidet med å samle leverandørindustrien på Helgeland startet.
– Vi er en vidtspennende klynge av bedrifter som spenner fra ett av Norges største samferdselskonsern Torghatten, som er inne med sin offshorerelaterte virksomhet, og Momek Group som leverer til oljeindustrien over hele verden i den ene enden av skalaen, til BM elektro som er en liten nisjeoperatør. Brønnøy kalk er også med, Truck Tek er spesialist på hydrauliske kraner og News on Request har gjort seg bemerket innen markedsføring både nasjonalt og internasjonalt, sier Risøy.
Samlet er OGH det mest komplette leverandørmiljøet i Nord-Norge med rundt 2.000 ansatte og en årlig omsetning på seks milliarder kroner.
– På Helgeland er det 100 prosent enighet om å hegne om helikopterbasen i Brønnøysund og forsyningsbasen i Sandnessjøen, det tunge industrimiljøet i Mosjøen og Rana og skipsvedlikehold på Nesna. Vi har samlinger lokalt og er ute sammen for å profilere oss andre rundt omkring i landet og lærer av de miljøene vi besøker, som for eksempel NCE Subsea i Bergen. Vi har fått til mye, men vi har fortsatt mye å lære, sier Risøy.

Torghatten ASA var sentral i etableringen av OGH.
– Brynjar Forbergskog var med i styringsgruppen fra starten av. Nå har Øyvind Grøttheim tatt over hans plass, forteller Risøy.
Grøttheim er daglig leder i Maritime Venture, ett av konsernets offshore-relaterte selskaper.
– Torghatten er medeier i fartøy i oljebransjen og eier infrastruktur som helikopterterminalen. Dette er et veldig bra initiativ, sier Grøttheim.
 Truck Tek satser friskt videre og flyttet tidligere i år inn i sitt store nybygg på Gårdsøya.
– Vi har vært med i OGH siden starten. Det har ikke vært lett på komme inn på leverandørmarkedet, men vi har ikke tenkt å gi oss. Vi satser på samarbeid og å synliggjøre oss. For noen år siden var vi på oljemessen i Stavanger og i september var vi i Skottland på Off Shore Europe, som er verdens nest største oljemesse. Så dette er en fantastisk mulighet for oss, sier daglig leder Thaya Arumairasa.
Multimediebedriften News on Request (NOR) er sertifisert leverandør på norsk sokkel med store internasjonale selskaper på kundelisten og en av de ferskeste medlemsbedriftene i klyngen.
– Vi meldte oss inn i forkant av den forrige samlingen i Brønnøysund for to år siden og ble medlem nummer 50. Nettverksbygging, kompetanse på det andre driver med og synliggjøring i et større fellesskap er viktig for oss, sier daglig leder Trond Eide.
NOR har markert seg som tv-produsent nasjonalt gjennom prisbelønte dokumentarer og kom nylig hjem fra Cannes med gull for reklamefilmen de laget for Innovasjon Norge.
På samlingen i Brønnøysund fikk medlemsbedriftene en innføring i Arena-programmet gjennom presentasjoner og gruppearbeid.
– Planer og strategi er lagt og det er bygd opp tillit mellom aktørene i en veldig givende prosess. For å komme videre og må vi ha enda større ressurser. Arena-statusen gjør at vi tar steget opp på neste nivå, sier Risøy.
Leder for styringsgruppen i OGH, Charles Lien, understreket at «Arena-opprykket» markerer en ny start.
– Det er nå jobben virkelig begynner. Det blir krevende, så alle må forplikte seg og ta i et tak. Vi er en stor og sammensatt gruppe som må bli knallgod på å jobbe sammen mot felles mål. Dette er startskuddet for å styrke posisjonen for leverandørindustrien på Helgeland, framholdt Lien.
 
Bedre utsikter neste år

Den lave oljeprisen rammer nå aktiviteten på Vestlandet for fullt. Utsiktene for Helgeland på kort sikt er en nedgang, men så tar det seg opp igjen neste år.
– Det har vært en reduksjon i leteaktiviteten og som resultat av det mindre aktivitet ved basene her i Brønnøysund og Sandnessjøen. Men vi har hatt en økning i omsetningen totalt sett i OGH. I 2014 ble det satt omsetningsrekord med 1,6 milliarder kroner. Det skyldes mange leveranser til Aasta Hansteen-utbyggingen som sugeanker, bunnrammer og rørledning til Polarled. Vi forventer fortsatt nedgang ut året, men så tar det seg opp igjen i 2016. Så det ser ikke så verst ut, sier Risøy.
I 2017 får Skarv og Norne selskap av Aasta Hansteen.
– Det bores og letes videre rundt disse feltene og det er lovende prospekter. Så utsiktene er mye bedre for bare et halvt år siden. Vi jobber kontinuerlig opp mot operatørselskapene og departementet for å få en større del av kaka og å få lagt ting til Helgeland. Hver for seg er bedriftene for små, mens samarbeid gir styrke, fastslår prosjektleder Bjørn Audun Risøy.
 
 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter