Buksèr og Berging overtar losbåt-tjenesten

 

BILLIG: Losbåttjenesten i Sandnessjøen overtas med hud og hår fra Kystverket av selskapet Buksèr og Berging AS fra 1. april neste år. Kystverket forventer årlige besparelser for brukerne på 25 millioner kroner i året. foto: Petter E. Johansen

 

Selskapet Buksèr og Berging overtar alle losbåt-tjenester fra Kystverket fra 1. april. Losene i Sandnessjøen er avventende til skiftet. – Tilbringertjenesten blir billigere med like god servicegrad for næringen. Det er konklusjonen fra Kystverket når resultatet for konkurranseutsetting av Kystverkets tilbringertjeneste for los på sjø nå er klart.

 – Sparer millioner

 Det er selskapet Buksér og Berging AS som nå tildeles 10 års kontrakt for å bringe norske loser til og fra losoppdrag.

 – Med valgt leverandør, kan den maritime næringen på sikt se frem til en årlig besparelse på nærmere 25 millioner kroner per år, hevder kystdirektør Kirsti Slotsvik. Lostjenesten i Norge er per i dag 100 prosent brukerfinansiert.

Norsk losforbund mener at sikkerheten til losen er godt ivaretatt i tilbudet fra valgt leverandør.

 – Vi er overbevist om at Buksér og Berging AS vil bli en god samarbeidspartner til losene i kontraktsperioden, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Losforbund, Johannes Sivertsen.

Avventer

Ved losstasjonen i Sandnessjøen er de ansatte onsdag på tur inn til orienteringsmøte med blant andre kystdirektør Slotsvik når Helgelands Blad ringer.

 – Vi har akkurat fått beskjed i dag. Overtakelsen skjer vel rundt 1. april. Vi skal ha et orienteringsmøte om saken i dag klokka 14 på losstasjonen, sier losbåtfører og tillitsvalgt for Stafo Nordland, Geir Brandth.

 Hvilke forventninger har dere til overtakelsen?

 – For oss er det litt tidlig å si hva dette vil innebære. Vi er i hvert fall glade for at dette nå er avklart, slik at vi vet hvem og når.

 Tror du at dette vil medføre de økonomiske besparelsene som er antydet?

 – Vi vet ikke hvilke utslag det vil gi økonomisk før de nye eierne har overtatt, avslutter Brandth.

 Den nye eieren vil overta både mannskap og fartøy fra Kystverket.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter