Røkke jr. selger, Røkke sr. kjøper

Foto: Henry Klæboe

Petro Puls: Morten Hofstad

Kjell Inge Røkkes eierselskap Aker ASA har kjøpt industrianlegget på Strendene i sandnessjøen, ut fra «strategiske hensyn»

I perioden Aker Solutions har drevet virksomhet på Strendene de siste årene, har eierskapet til selve anlegget ligget i det børsnoterte selskapet Akastor ASA. Akastor kontrolleres indirekte av Aker ASA, med staten som medeier gjennom Aker Kværner Holding, og fungerer som et forvaltningsforetak for blant annet eiendommer og skip. Akastor ledes av Kristian Røkke, sønn av Kjell Inge Røkke.

Milliard-handel

Mandag annonserte industrikonsernet Aker ASA, der Kjell Inge Røkke eier drøye 70 prosent, at de kjøper en rekke norske eiendommer fra Akastor, inkludert anlegget i Sandnessjøen. Samlet kjøpesum for alle eiendommene, fra Kristiansand i sør til Sandnessjøen i nord, oppgis til 1.243 millioner, som gjøres opp kontant.

Aksjeselskapet som kjøpes i Sandnessjøen, heter Strendene Eiendom AS. Selskapet hadde leieinntekter fra Aker Solutions i 2014 på fire millioner kroner, og endte med et underskudd på 2,4 millioner, ifølge regnskapet. I år har storhallen på Strendene gjennomgått en omfattende utendørs renovering.

– Det er viktig for Aker, som majoritetseier, å beholde kontroll over produksjonsanlegg som er viktige for våre operative selskaper, sier Aker ASA-sjef Øyvind Eriksen i mandagens melding.

– Eiendommene som kjøpes fra Akastor er viktige for kjernevirksomheten til Aker Solutions. Dette er en investering som møter flere strategiske mål for Aker, sier Eriksen.

Mer kontanter

Det legges ikke skjul på at kjøpet bidrar til å styrke kontantbeholdningen i Akastor, som presenterte milliardunderskudd i tredje kvartal.

– Akastor ønsket å selge driftsrelaterte eiendommer for å frigjøre kapital i en utfordrende tid. Selskapet har gjennomført en salgsprosess på åtte eiendommer, og Aker kom med det beste tilbudet. Investeringen gir Aker god, forutsigbar og langsiktig avkastning, og samtidig styrker dette Akastors kontantbeholdning, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker Asa til Helgelands Blad.

Siden handelen foregår med Røkke sr. på «begge sider av bordet», oppgir både kjøper og selger at flere prosedyrer er gjennomført for å sikre at prisene i transaksjonen er akseptable for begge parter. Styrene i begge selskapet har godkjent handelen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter