Fant fem avvik på Skarv

 

Foto; BP

Petroleumstilsynet gjennomførte i september tilsyn med produksjonsskipet Skarv FPSO.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan BP sikrer etterlevelse av krav i regelverket, anerkjente standarder og egne krav innenfor risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer.

Det ble identifisert avvik knyttet til: risikoanalyser og risikostyring, ytelseskrav, dokumentasjon, brannvann ved gassdeteksjon og menneske-maskin-grensesnitt.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til: kontinuerlig forbedring, risikomatriser, vedlikeholdsstyring, bemanning av kontrollrom og risikoreduksjon.

BP har fått frist til 15.desember 2015 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter