Sier opp folk på helikopterbasen

HELIPORT BRØNNØYSUND: Rigger og feltsenter utenfor Nordland betjenes med helikopter fra Brønnøysund. foto: Mariann Vatne.

Hildegunn Nielsen Tjøsvoll, BA

CHC Helikopter Service har sagt opp piloter og bakkepersonell i Brønnøysund. Helikopteret som er stasjonert i Brønnøysund er del av en større kontraktsportefølje for Statoil.
– Det er generelt en betydelig nedgang i helikoptertrafikken til offshoreinstallasjoner, rigger og fartøy, og CHC Helikopter Service må tilpasse sin egen kapasitet til et redusert aktivitetsnivå. Det betyr at vi har måttet redusere antall ansatte totalt sett, og vi har tidligere i høst iverksatt oppsigelse av 19 piloter i Norge. Vi har også tidligere redusert vår kapasitet ved naturlig avgang og frivillige ordninger, sier Arne Roland i CHC Helikopter Service.
Hvilke konsekvenser får dette for CHC i Brønnøysund?
– Hovedprinsippet for piloter, teknikere og bakkepersonell er at oppsigelsene går etter ansiennitet, også på tvers av basene i Norge. Det betyr dessverre at også noen av pilotene på base Brønnøysund mottok oppsigelser tidligere i høst, bekrefter Roland.

Synkende aktivitet
– CHC Helikopter Service har en rekke baser i Norge, og vi disponerer i stor grad våre ansatte på tvers av disse basene i henhold til behovene fra våre kunder. For base Brønnøysund så er det for tiden 15 egne ansatte i aktivitet.
Hvordan er aktiviteten på basen i dag, sammenlignet med tidligere år?
– Aktiviteten i Nordsjøen er generelt synkende, og slik er det også for basen i Brønnøysund, sier Arne Roland.

Samflyging

Siden i sommer har Statoil samarbeidet med BP om utflyginger med samme helikopter fra helikopterbasen.
– Det som er riktig, er at fra og med i sommer har vi samarbeidet med BP om å fly til begge selskapers installasjoner i området med samme helikopter, på kontrakt med CHC. Dette for å sikre god utnyttelse av helikoptrene, sier pressetalsmann i Statoil, Morten Eek.
Hva er den langsiktige planen for Statoil når det gjelder utflygninger fra Brønnøysund?
– Brønnøysund brukes i dag til utflygninger til installasjonene Norne og Skarv, og til leting. Aktiviteten ved helikopterbasen vil avhenge av våre aktiviteter. Som vi informerte om i oktober, utsettes produksjonsstarten på Aasta Hansteen-feltet fra tredje kvartal 2017 til andre halvdel av 2018. Det vil kunne påvirke aktiviteten midlertidig, men vi forventer økt aktivitet i forbindelse med transport til boreoperasjoner, driften av produksjonsplattformen og leteaktiviteter, sier Eek.

Bruker Kristiansund
Ordfører Johnny Hanssen i Brønnøy sier han ikke godtar at Statoil fortsatt bruker Kristiansund som base for Norne-feltet og henviser til plan for utbygging og drift (PUD) for Norne at den skal betjenes fra Brønnøysund.
– Vi bruker som angitt i PUD Brønnøysund som utflygingsbase for Norne-feltet. Når det gjelder boreoperasjoner, vil vi avhengig av situasjonen ha behov for å velge ulike alternativer ved å utnytte fleksibilitet og drive kostnadseffektivt, sier Eek.

Han sier videre at Statoil i år har en rigg som beveger seg fra sørlige delen av Halten Nordland til den nordlige delen, før den vender tilbake til sørlig del.
– Da har vi valgt å beholde samme utflygningsbase av hensyn til operasjonen og mannskapet. I fjor hadde vi utflygninger fra Brønnøysund, som egentlig skulle gått fra Kristiansund i forbindelse med en annen operasjon. Det viser at her går det begge veier og at fleksibiliteten også går i Brønnøysunds favør, avslutter Morten Eek.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter