- Har statsråden godkjent flyttingen?

Spørsmål: Stortingsrepresentant Anna Ljunggren (Ap) ber om svar angående aktiviteten ved helikopterbasen i Brønnøysund. foto: Leif Steinholt

Jøran Horn, BA

Anna Ljunggren har stilt et nytt spørsmål om helikopterbasen til olje- og energiministeren. På bakgrunn av et bekymringsbrev fra tillitsvalgt ved helikopterbasen i Brønnøysund, Line Horn, til nordlandsbenken på Stortinget, har stortingsrepresentant Anna Ljunggren (Ap) fra Narvik engasjert seg i saken.

Sendte nytt spørsmål

Ljunggren er ikke fornøyd med svaret hun fikk på sitt første spørsmål til olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Derfor sendte hun et nytt skriftlig spørsmål til statsråden før helga. Ifølge Ljunggren er det sendt etter henvendelsen fra Horn og koordinert med stortingskollega Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Spørsmålet lyder: «Har statsråden godkjent flytting av helikoptertransporten, hvis nei: Hva vil statsråden foreta seg?»

Begrunnelsen

Begrunnelsen for spørsmålet er:

 «Statoil har reforhandlet avtalen med helikopterselskapet, CHC Helikopterservice, og det har resultert i oppsigelse av piloter og bakkepersonell på basen i Brønnøysund. Åpningsvinduet for trafikk/flyvning til og fra Brønnøy Heliport er redusert til et minimum, og basen opererer i dag med det Statoil kaller underkapasitet. CHC Helikopterservice velger å operere med underkapasitet i Brønnøysund, mens de har en overkapasitet i Kristiansund, og dermed brukes helikopter/crew ved denne basen.

I Dokument nr. 15:99 (2015-2016), svar av 30.10.2015 skriver olje- og energiministeren følgende: Etter at en plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent, skal departementet underrettes om og godkjenne ‘vesentlige avvik eller endringer av forutsetningene for fremlagt eller godkjent plan og vesentlige endringer av innretningene’, jf. petroleumsloven § 4-2 syvende ledd. Departementet avgjør om en endring er vesentlig etter en konkret vurdering i den enkelte sak.

Stortinget er ikke kjent med at departementet er underrettet om vesentlige avvik eller endringer av forutsetningene jf petroleumsloven § 4-2 syvende ledd. Helikoptertransport av personell til Norne-feltet fra Brønnøysund er redusert og samsvarer ikke med politiske lovnader om at petroleumsvirksomheten skal skape arbeidsplasser og utvikling i nord.»

Statsråden har nå seks dager på å gi et skriftlig svar, i henhold til Stortingets forretningsorden kapittel 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter