Sandnessjøen med på milliard-kontrakt

Ula-felltet i Nordsjøen er ett av BPs felt i Norge. Foto: BP

Aker Solutions vant den store vedlikeholdskontrakten med BP, inkludert Skarv-feltet, verdt 3,2 milliarder kroner. Arbeidet på alle BPs offshoreinstallasjoner i Norge, skal drives fra Sandnessjøen, Egersund, og Stavanger. Kontraktens varighet er på minst fem år, med mulighet til forlengelse ytterligere fire år.
 
Aker Solutions inngikk tidligere i år en avtale om samarbeid med Helgeland V&M for å vinne denne kontrakten. Nyheten som ble kunngjort torsdag morgen er helt avgjørende for den videre utviklingen av leverandørmiljøet på Helgeland.
 
BP-kontrakten er den første av de store vedlikeholdskontraktene som er ventet kunngjort i år. Statoil er ventet å tildele lignende kontrakter.

«Aker Solutions MMO AS er en meget erfaren og dyktig leverandør som over mange år har hatt store og krevende leveranser til BP både i utbyggingsprosjekter og i driftsfasen.
Leverandøren har vist stor omstillingsevne og vilje til å utvikle og bruke lokale bedrifter, noe som er særlig viktig for virksomheten i Sandnessjøen.
Vi er glade for å kunne tildele denne viktige kontrakten til et norsk leverandørselskap og ser fram til fortsatt godt samarbeid, sier Eldar Larsen driftsdirektør i BP Norge»

"Gode nyheter på Helgeland, vi i Petro Arctic gratulerer vår medlemsbedrift Aker Solutions, og ønsker samtig å gi honnør for deres langsiktig satsing i Nord Norge, godt å se at dette gir uttelling i kontrakter.

Aker har hatt et godt samarbeid med øvrig leverandørindustri på Helgeland, Petro Arctic håper denne tildelingen styrker og bidrar til å videreutvikle leverandørklyngen på Helgeland med Sandnessjøen som utgangspunkt, sier en fornøyd Petro Arctic Direktør Kjell Giæver."

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter