Sandnessjøen med på milliard-kontrakt

Ula-felltet i Nordsjøen er ett av BPs felt i Norge. Foto: BP

Aker Solutions vant den store vedlikeholdskontrakten med BP, inkludert Skarv-feltet, verdt 3,2 milliarder kroner. Arbeidet på alle BPs offshoreinstallasjoner i Norge, skal drives fra Sandnessjøen, Egersund, og Stavanger. Kontraktens varighet er på minst fem år, med mulighet til forlengelse ytterligere fire år.
 
Aker Solutions inngikk tidligere i år en avtale om samarbeid med Helgeland V&M for å vinne denne kontrakten. Nyheten som ble kunngjort torsdag morgen er helt avgjørende for den videre utviklingen av leverandørmiljøet på Helgeland.
 
BP-kontrakten er den første av de store vedlikeholdskontraktene som er ventet kunngjort i år. Statoil er ventet å tildele lignende kontrakter.

«Aker Solutions MMO AS er en meget erfaren og dyktig leverandør som over mange år har hatt store og krevende leveranser til BP både i utbyggingsprosjekter og i driftsfasen.
Leverandøren har vist stor omstillingsevne og vilje til å utvikle og bruke lokale bedrifter, noe som er særlig viktig for virksomheten i Sandnessjøen.
Vi er glade for å kunne tildele denne viktige kontrakten til et norsk leverandørselskap og ser fram til fortsatt godt samarbeid, sier Eldar Larsen driftsdirektør i BP Norge»

"Gode nyheter på Helgeland, vi i Petro Arctic gratulerer vår medlemsbedrift Aker Solutions, og ønsker samtig å gi honnør for deres langsiktig satsing i Nord Norge, godt å se at dette gir uttelling i kontrakter.

Aker har hatt et godt samarbeid med øvrig leverandørindustri på Helgeland, Petro Arctic håper denne tildelingen styrker og bidrar til å videreutvikle leverandørklyngen på Helgeland med Sandnessjøen som utgangspunkt, sier en fornøyd Petro Arctic Direktør Kjell Giæver."

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter