Naturgass fra Norge - nødvendig for å nå klimamålene

Foto: Tommy Ellingsen/Norsk olje og gass

I en melding fra Norsk olje og gass skriver administrerende direktør Karl Erik Schjøtt-Pedersen følgende;

«Norsk olje og gass har fra første stund støttet regjeringen og Stortingets klimaforlik, og vi slutter oss derfor til tiltakene som regjeringen har jobbet for i Paris. 

Norsk olje og gass vil gratulere regjeringen, og dem som har vært samlet i Paris, med en ambisiøs avtale. 

Vi hadde imidlertid håpet at det ville bli avtalt mer konkrete virkemidler, og at det jobbes videre med å få på plass en global pris på karbonutslipp. Vi har fra første stund støttet regjeringen og Stortingets klimaforlik, og vi slutter oss derfor til ambisjonene og tiltakene som Norge og regjeringen har arbeidet for i Paris. Disse ambisjonene er helt i tråd med den avtalen som nå vedtas.

Norsk olje- og gasspolitikk, som er trukket opp ved et bredt flertall i Stortinget – herunder opplegget for den 23. konsesjonsrunde - er helt i tråd med den klimapolitikk regjeringen og Stortinget har fastsatt.

Hele sektoren omfattes av det europeiske kvotesystemet og vil gjennom dette virkemiddelet bidra til betydelig reduserte utslipp i tiårene som kommer.

Olje og gass-næringens oppgave er å sikre verden tilgang på energi, ikke minst de områder som mangler tilgang på energi for å nå sine utviklingsmål, samtidig skal vi aktivt bidra til at klimagassutslippene reduseres. Leveranse av naturgass fra Norge er nødvendig for at vi skal kunne nå klimamålene.

Den norske  olje- og gassnæringen vil derfor videreføre og forsterke sin innsats for økt energieffektivitet og teknologiutvikling for å reduserer utslippene.»Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter