Statoil skaper sjokk og vantro

STARTEN: Statoil-ledere har i flokk og følge besøkt Sandnessjøen etter at Aker Solutions startet opp produksjonen på Strendene. Her markerte ordfører Bård Anders Langø oppstart på et Aasta Hansteen-bygg med prosjektleder i Statoil Helge Hagen, og operatør for brennebordet, Sten Sølve Johnsen. foto: Morten Hofstad

Ansatte i Aker Solutions fatter ikke at selskapet er kastet ut av alle vedlikeholdskontrakter med Statoil. Nå kan Tromsø-kontoret ryke. Sandnessjøen er foreløpig ikke truet.

I Aker Solutions kan ansatte Helgelands Blad har vært i kontakt med knapt fatte at selskapet ikke fikk noen av de store vedlikeholdskontraktene med Statoil på til sammen 24 milliarder kroner.

Selskapet mister i tillegg opsjoner på forlengelse av eksisterende avtaler med Statoil. I praksis kastes Aker Solutions helt ut av vedlikeholdsarbeid for Statoil både til havs og på land i Norge.

– Vi er skuffet over utfallet av denne tilbudsprosessen, som var på liknende vilkår med andre V&M-rammeavtaler vi sikret oss nylig i Norge, Canada og Storbritannia. Nå må vi evaluere konsekvensene av denne siste utviklingen, heter det i den offisielle uttalelsen fra Aker Solutions.

Bedt om å dra nordover

Det spesielle er at Statoil-direktører offentlig har bekreftet at Statoil har bedt Aker Solutions om å etablere seg i nord. Dette skjedde gjennom oppkjøpene i Sandnessjøen, som i dag sysselsetter rundt 110 personer, og ingeniørkontor i Tromsø, som skulle telle 400 – men nå har krympet til 85 ansatte. – Alstahaug kommune har sammen med fylkeskommunen brukt i overkant av 300 millioner kroner for å legge til rette for økte leveranser til Nordlands-sokkelen. Med to Statoil-felt i produksjon fra 2018, hadde vi en åpenbar forventning om at V&M-kontraktene skulle drives fra Helgeland, sier ordfører Bård Anders Langø.

Aker Solutions nevner nå selv at Tromsø er en lokasjon de må se på, når virksomhet eventuelt må kuttes ned.

I Sandnessjøen vil den store vedlikeholdskontrakten med BP være en bærebjelke i årene som kommer. I verkstedet på Strendene ligger det prosjekter, også for Statoil, som gir arbeid utover våren. Men det er hevet over tvil at Statoil var ventet å bli den aktøren som skulle bidra til langsiktig utvikling av verkstedet. Nå er usikkerheten der igjen.

Nye prosjekt

Etter å ha vraket Aker Solutions fra løpende vedlikeholdsarbeid, har Statoil derimot satt selskapet på en liste mange finner merkelig over selskap som skal få lov til å by på kommende spesialoppdrag innenfor vedlikehold og modifikasjon. Hvem som får kommende prosjekter som Snadd-utbyggingen på Skarv, og oppgraderingen «Norne 2030», begge prosjekter som trolig vil koste et tosifret milliardbeløp, er for tidlig å si.

Konseptvalg for utbyggingen av oljefeltet Johan Castberg-feltet utenfor Hammerfest er ventet å komme våren 2016. Men i dagens marked kan dette lett bli forskjøvet i tid.

Aibel utvider

I nord får Aibel fortsette med vedlikehold på Norne og Snøhvit, og Aibel får i tillegg Aasta Hansteen-feltet når dette kommer i drift fra 2018. Rundt 35 egne ansatte på et kontor i Harstad er involvert. Fra før har Aibel benyttet underleveranser fra Momek i Mo i Rana. Hvem som eventuelt blir underleverandør i den nye kontrakten, er for tidlig å si noe om, opplyser kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal til Helgelands Blad.

Samarbeid

Industrisammenslutningen Helgeland V&M vant sin del av kontrakten med BP sammen med Aker Solutions. En lignende kontrakt med Statoil ville økt aktivitetsnivået for bedriftene på Helgeland. Det er for tidlig å si om utfallet av Statoil-kontraktene kan åpne for nye samarbeidskonstellasjoner for bedriftene på Helgeland, får Helgelands Blad opplyst.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter