Aasta Hansteen skal gi ny industri

Statoil-ledelsen lover at Aasta Hansteen-prosjektet skal løfte industrien i nord.

Petro Puls: Morten Hofstad

Statssekretær Ane Hansdatter Kismul mottar plan for utbygging og drift fra Statoil-direktør Øystein Michelsen.

Et femtitall journalister, politikere og bransjefolk var til stede på NHO-bygget i Oslo da Statoil-ledelsen erklærte at de er ferdig med utbyggingsplanen for gassfeltet Aasta Hansteen og den tilhørende rørledningen Polarled.

Kismul takket
Statssekretær Ane Hansdatter Kismul (Sp) fra Mosjøen mottok planene på vegne av Olje og energidepartementet.
Den tidligere lederen av Natur og Ungdom virket entusiastisk på vegne av «sin» landsdel, og lovet at myndighetene vil åpne større leteareal rundt Aasta Hansteen for å sikre lengst mulig produksjon på feltet. – Jeg er særlig glad som helgelending for at prosjektet legger opp til gode ringvirkninger på land, sa Kismul.

Dette er en pakke som inneholder det meste; åpning av en ny gassprovins, vi får mer aktivitet gjennom utbygging av andre felt med tilknytning til rørledningen, vi får større leteaktivitet.
– Det gleder meg spesielt som helgelending over at dette nå kommer til politisk behandling.  Vårt mål er å ha en proposisjon klar til Stortinget før påske, slik at saken kan behandles i juni, sa Kismul på pressekonferansen.
Siden utbyggingsplanen har drøyd noen uker, har spekulasjoner gått om myndighetene har måttet gi noe på rammebetingelser for å komme i gang. Det avviser ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot.
– Prosjektet har helt ordinære betingelser for norsk sokkel, ikke noe Snøhvit-modell her, sier Aamot og henviser til skattepakken som ble laget for at Snøhvit-utbyggingen i Hammerfest skulle bli påbegynt.
– Statoil og partnerne har gjort et imponerende stykke arbeid med å sy sammen disse prosjektene, sier Aamot til Helgelands Blad.

Industriutvikling
Det var konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Øystein Michelsen, som førte ordet da utbyggingsplanene ble overlevert.
– Aasta Hansteen kommer til å stå for 5-10 prosent av vår produksjon på norsk sokkel i 2020. Rørledningen åpner opp Norskehavet for videre letevirksomhet, sa Michelsen.
De kommende uker og måneder vil kontrakter på bygging av plattformdekket, subsea-anlegget, rørleggingen, marine operasjoner på feltet, og boring tildeles.
– Vi ønsker å skape store lokale ringvirkninger i nord med dette prosjektet. 122 bedrifter har meldt seg som leverandører i utbyggingsfasen. Prosjektet skal bidra til industriutvikling. Dette er en stor mulighet for nordnorsk industri, sa Michelsen.

57 milliarder
Statoil-ledelsen kunngjorde at tidligere annonserte pris- og tidsrammer i prosjektet allerede er revidert. Nå er produksjonsstart flyttet fra fjerde kvartal 2016, til tredje kvartal 2017. Samlet pris for rørledning og feltsenter er økt fra 50 til 57 milliarder kroner.
– Vi har forskjøvet oppstartstidspunktet basert på de tilbakemeldingene vi har fått fra leverandørmarkedet om når det er mulig å bli ferdig, sier prosjektleder Torolf Christensen i Statoil.
– Planen er robust. Vi har stor oppmerksomhet på gjennomføringen av prosjektfasen, sier Christensen.

Enormt rør
Rørledningen på 485 kilometer, som er døpt Polarled, skal legges fra et havdyp nær 1.300 meter, oppover en bratt skråning vest av Sandnesssjøen med en høydeforskjell på omkring tusen meter. Flere steder er det dype furer, skapt under istiden, der rørledningen blir lagt i fritt spenn. Under kartleggingen av rørtraseen ble det funnet flere foreløpig ikke identifiserte skipsvrak.
Aldri før har et så stort rør blitt installert på et så stort havdyp, noe sted i verden, som i dette prosjektet. Mengden stål som går med i det 36 tommer store røret kan bygge 44 Eiffel-tårn, har Statoil-folkene regnet ut. Beregninger viser at bare rør-prosjektet vil skape 5.400 årsverk i anleggsfasen.

Åpner Norskehavet
Polarled blir koblet sammen med rørledningen Åsgard Transport ved Kristin-feltet vest av Trondheim. Dermed kan gassen fra Aasta Hansteen bli sendt både til sentral-Europa (via Kårstø i Rogaland) og til Storbritannia (via Ormen Lange på Aukra).
I Polarled-røret settes det inn flere koblingpunkt, slik at framtidige feltutbygginger av gassfelt utenfor Nordland kan kobles til. Regionen får på denne måten en ny transportåre for gassreserver som foreløpig ikke er påvist.
– Polarled vil åpne opp en ny region og legge til rette for videre letevirksomhet og utvikling av fremtidige funn i området. Dette er et viktig bidrag for å opprettholde norsk sokkels rolle som langsiktig og pålitelig leverandør av gass, sier Eldar Sætre, Statoils konserndirektør for nedstrømsvirksomhet.

Rør-base
Selve rørleggingen vil kreve omfattende aktivitet på land i form av rørhåndtering og muligens overflatebehandling. Hele rørets lengde vil telle 50.000 rørlengder, som hvis alt blir håndtert på samme landbase vil kreve flere hundre mål med baseareal. Denne kontrakten alene er trolig verdt flere hundre millioner kroner.
Kværner har fått hele jobben med å prosjektere og bygge om landterminalen i Aukra, et oppdrag på til sammen 11 milliarder kroner.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter