- Vi er superfornøyd

TESTBASSENG: I dette bassenget kan utstyr som er reparert senkes ned i vann, trykksettes, og sjekkes for eventuelle lekkasjer.

Petro Puls: Morten Hofstad

Fredag kveld overtok Statoil og BP det nye subsea-anlegget på Horvnes. Mandag formiddag startet innflyttingen.

Anlegget er ikke bare stort, det er trolig det mest moderne verkstedet i landet for service og vedlikehold av produksjonsutstyr for olje og gass-industrien. Tre verksted- og lagerhaller, hver på 1.750 kvadratmeter, sammen med en lagerhall på rundt 700 kvadratmeter, kommer sammen med flere mindre arbeidshaller og lager, og 16 topp moderne kontorplasser.

Driftsansvarlig på vegne av både Statoil og BP, Fredrik Nordnes, viste mandag formiddag rundt på anlegget. Han legger ikke skjul på at han er stolt over å forvalte et anlegg han mener åpner tallrike muligheter for lokalt næringsliv.

– Vi er superfornøyd, sier Nordnes.

Stor kapasitet

En ren verkstedhall har dobbelt traverskran med samlet løftekapasitet på 120 tonn, i tillegg til to mindre traverskraner som er beregnet for arbeidsbenker. I enden av hallen kan utstyr testes mot lekkasjer under vann med opp til 600 bar trykk. I slike tilfeller må operatørene holde seg i det eksplosjonssikrede kontrollrommet, der de via små fjernstyrte ubåter og kamera kan kjøre rundt og inspisere utstyret nede i test-bassenget. Den ene lagerhallen kan med enkle grep ombygges til en verkstedhall, og mot nord kan anlegget utvides med flere seksjoner, hvis framtidig aktivitet skulle kreve det.

 

DAG EN: Fredrik Nordnes, Statoil, på første dag etter overtakelsen av subsea-anlegget på Horvnes. Alle foto: Morten Hofstad

 

Flytter inn

Allerede mandag startet BP og Statoil å flytte inn eget utstyr som hittil har vært lagret rundt omkring på baseområdet. I januar kommer Aker Solutions med egne folk for å drive klargjøring på subsea-utstyr som skal ut på Aasta Hansteen-feltet, forteller Nordnes. Lokalt ansatte som vil få sin jobb i anlegget på daglig basis, vil foreløpig begrense seg til Nordnes selv, sammen med operatører fra Asco som har fått oppdraget med å drifte anlegget. En typisk aktivitet vil være at spesialister fra utstyrsleverandørene jobber her på prosjektbasis i korte eller lengre perioder.

Trenger lokale

Nordnes understreker at han håper det kan komme behov for underleveranser fra lokale bedrifter innenfor flere disipliner.

 – Det er bare å ta kontakt, slik at vi får mobilisert flest mulig innenfor lokalt næringsliv, sier Nordnes. Anlegget er ikke øremerket arbeid med bare subsea-utstyr. Utstyr som brukes under boring på rigger, vil kunne jobbes med på Horvnes-anlegget. I tillegg ser Nordnes muligheter i å jobbe med utstyr som står på dekk på produksjonsanlegg som Skarv og Norne.

• Anlegget er bygd for rundt 150 millioner kroner av Helgelandsbase, på bakgrunn av en 20 års leiekontrakt med Statoil og BP. Torstein Botn har hatt hovedentreprisen, med leveranser fra Momek, Sandnessjøen Installasjon, Brødrene Dahl, og Klimateknikk.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter