Njord må stenges ned

Foto: Øyvind Nesvåg/Statoil

Problemene på Statoil-feltet er så store at det må stenges ned i årevis. I verste fall kan det ta seks år.

Statoils problemer på Njord-feltet viser seg å være såpass store at feltet kan miste sin produksjon i flere år. I verste fall må både Njord A (plattformen) og Njord B (lagerskipet) skiftes ut.

Statoil mener dog at det som er mest sannsynlig er oppgraderinger på plattformen, ikke utskiftning.

– Njord-installasjonene må modifiseres eller erstattes for å utvinne gjenværende ressurser i feltene Njord og Hyme og for å prosessere nye funn i området. Njord A og B skal derfor taues til land i sommerhalvåret 2016 for videre levetidsforlengelse eller eventuelt erstatning, heter det i dokumentet som Teknisk ukeblad har fått innsyn i.

Ikke i stand

Problemene på Njord ble oppdaget i 2012 og 2013 da det ble funnet svakheter på bjelker i plattformstrukturen. Produksjonen ble stoppet i september 2013, men kom i gang igjen i juli 2014 etter forsterkningsarbeider.

Men selv om plattformen ble rustet til produksjon, kunne ikke Statoil bruke boreanlegget om bord, rett og slett fordi plattformen ikke ville tåle det. Dette på tross av at den tekniske levetiden på Njord var blitt forlenget fra 2013 til 2022.

- Plattformen vil ikke være i stand til å produsere fram til 2022, som er den eksisterende tekniske levetiden for installasjonen. Prosjektet Njord Future er derfor igangsatt for å sikre en langsiktig løsning for optimal ressursutnyttelse av Njord-området, het det i en melding fra Statoil i 2014.Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter