Full støtte til Høyres forslag om redusert utbytte i Statoil


Leder i Negotia, Arnfinn Korsmo. Foto Terje Bergersen

Topper i Høyre tar nå til orde for at Statoil skal begrense utbytte sitt. – Dette er noe flere av oss har tatt til orde for lenge. Det er umusikalsk og provoserende at det utbetales milliarder i utbytte samtidig som tusenvis av ansatte sparkes, sier Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia.

Høyres Nikolai Astrup og Tina Bru foreslår nå at utbytte fra Statoil begrenses. Begrunnelsen er at selskapet går med milliarder i underskudd og at det da er uklokt å tappe selskapet for egenkapital.

- Negotia organiserer mange arbeidstakere i Statoil og er sterkt berørt av den nedbemanningsprosessen som har foregått i lang tid. Det er provoserende at arbeidstakere må gå og kostnader kuttes samtidig som det utbetales milliarder i utbytte, sier Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia og legger til:

- Våre medlemmer har ingen problemer med å forstå at også denne virksomheten må drive lønnsomt og at det tidvis er behov for omstillinger og endringer blant annet for å jobbe mer effektivt. Det vi reagerer på er at det nesten uten unntak er arbeidstakerne som må svi, mens eierne bare skummer fløten. Staten må tåle redusert utbytte.

- Vi vet jo at den største eieren er staten og at den budsjetterer med utbytte fra selskapet. Det er likevel et større regnestykke i denne sammenheng, som forsvarer at staten i dagens situasjon opptrer med økonomisk sunn fornuft.

- Det er liten tvil om at det økonomiske presset på Statoil, blant annet til å utbetale utbytte, bidrar til nedbemanninger. Konsekvensen for staten blir da økte kostnader i form av redusert skatteinntekt og økte sosiale ytelser som arbeidsledighet. Hadde Statoil fått beholde egenkapitalen som og få litt bedre økonomisk pusterom er det stor sannsynlighet for at færre ville miste jobbene sine, de vil forbli skatteytere og for øvrig i mindre grad belaste samfunnsøkonomien.

- Utbyttepolitikken i Statoil er derfor ikke bare et enkelt spørsmål om avkastning til eierne. Derfor støtte vi varmt opp om det forslaget som Høyre nå legger frem, sier Korsmo i en melding.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter