Helikoptertrafikk kraftig ned

Foto: Helgelands Blad

Bente Milde, BA

Siste tre år har antallet offshore-reisende med heli-kopter i Brønnøysund falt fra 33.542 registrerte til 10.673 ved utgangen av 2015. Avinor har nå sluppet 2015-tallene for antallet passasjerer og flygninger fra og til lufthavna i Brønnøysund.

Mistet nesten 50.000 I toppåret 2013 var det totalt 148.801 reisende som gikk på og av fly/helikopter på Brønnøysund lufthavn. Dette har falt til ned til 100.314 passasjerer ved utgangen av 2015. Dermed har den lokale lufthavna mistet nesten 50.000 passasjerer i løpet av siste treårsperiode. Statistikken viser at antallet ruteflygninger er stabilt, sakte nedadgående, mens offshoretrafikken faller.

Voldsomt fall

– Vi har hatt et voldsomt fall i offshorevirksomheten som har gitt disse tallene, sier lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen divisjon regionale lufthavner ved Avinor.

I 2013 var det på Brønnøysund lufthavn registrert 33.542 helikopterpassasjerer knyttet til offshorevirksomhet. Året etter har antallet offshorereisende falt til 17.165 registrerte. En nedgang på 48,8 prosent. Men fallet stoppet ikke der. Nå viser de siste 2015-tallene fra Avinor at offshoretrafikken er redusert til en tredjedel av hva det var. I følge Avinors siste publiserte statistikk har kun 10.673 offshoreterminalpassasjerer reist via Brønnøysund lufthavn i 2015. Dette har gitt en ny prosentvis nedgang på 37,8% innen offshorepassasjerer.

Færre flygninger

Det er foretatt 1.611 færre offshoreflygninger med helikopter fra toppåret 2013 til i dag. Det er en reduksjon fra 2.464 i 2013 til 853 flygninger ved utgangen i 2015.

Ruteflygninger har ikke samme dramatiske fall, med det er registrert 575 færre ruteflybevegelser i 2015 enn toppåret 2013. I samme periode er det registrert et fall på 25.544 ruteflypassasjerer fra 115.049 personer til 89.505 personer ved utgangen av 2015.

– Det ser dessverre foreløpig ut som det ikke er ventet noen særlig oppgang for 2016, melder lufthavnsjefen.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter