Støtte til arktisk offshoreforskning

Fellesløft gir 7,1 millioner kroner til maritim forskning rettet mot offshorenæringen i nordområdene.

 

Professor Odd Jarl Borch, Universitetet i Nordland. Foto: Per Jarl Elle, Universitetet i Nordland.


Norges forskningsråd støtter en forskergruppe ledet av Universitetet i Nordland som de neste tre årene skal forske på organiseringen av maritim offshore transport til og fra olje- og gassinstallasjoner i arktiske havområder.

Professor Odd Jarl Borch, Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø har fått med forskerkolleger blant annet fra Universitetet i Southampton, det maritime universitetet på Kypros, universitetene i Tromsø og Stavanger og Høgskolen i Haugesund.

Ny kunnskap

Prosjektet gir en fantastisk mulighet til å skaffe kunnskap som vi mener basene, offshore-rederiene og oljeselskapene vil ha nytte av i nordområdene i årene som kommer, og prosjektet vil styrke den maritime utdanningen ved Handelshøgskolen i Bodø, sier professor Odd Jarl Borch.

Borch påpeker at det er første gang dette forskningsprogrammet bevilger penger til et forskerprosjekt sprunget ut av et nordnorsk fagmiljø.

Konkurransen om forskningspengene var hard, og vi er naturlig nok svært tilfreds med utfallet. Jeg vil berømme Maritimt Forum Nord som har vært en pådriver for å få til mer forskningsaktivitet i nord, og rederiene Troms Offshore i Tromsø, Nor Supply Offshore AS i Bodø, Chriship på Sortland og DOF i Austevoll som sammen med oljeselskapet ENI Norge AS har bidratt til at prosjektet er blitt en realitet, sier professor Odd Jarl Borch ved Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter