Skal bli best på oljevernberedskap

ØVER: OV Skomvær har teknologi for å ta om bord store kvanta med oljeforurensing, og prosessere den om bord. Her under en større øvelse utenfor Sandnessjøen i mai i fjor. foto: Rune Kr. Ellingsen

Kystverket har som mål at Norge skal bli verdensledende i oljevernberedskap i Arktis. Nå inviterer de til kunnskapsdeling.– Kunnskapsdelingen skjer blant annet gjennom opplæring av personell om emnet, men gis også økt fokus gjennom et eget seminar under nordområdekonferansen Arctic Frontiers som starter i dag mandag, skriver Kystverket i en pressemelding.

Store utfordringer
Ambisjonene er klare. – Vi har som målsetting at Norge skal bli verdensledende på oljevernberedskap i Arktis, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.
Han forteller litt om bakgrunnen for det:
– I 2011 grunnstøtte fartøyet Godafoss i Oslofjorden. Kulde og is skapte utfordringer for Kystverkets tiltak for å begrense skaden fra dette utslippet. Som følge av dette har Kystverket iverksatt en rekke tiltak for å styrke kunnskap om oljevernberedskap i is samt muligheter og begrensinger med det utstyret som benyttes.

Stort behov
Beredskapsanalysen som ble gjennomført for Svalbard i 2014 avdekket et behov for utstyr og kompetanse for å håndtere et oljeutslipp i dette området, spesielt under snø og isforhold.
– Gjennom arbeid i Arktisk råd og arbeidsgruppen EPPR har Norge ledet et arbeid med å samle mest mulig kunnskap om oljevernberedskap under snø- og isforhold i et omfattende veiledningsdokument, «Guide to oil spill Response in Snow and Ice Conditions in The Arctic».

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter