BP kutter, men ikke i Sandnessjøen

Foto: BP

Petro Puls: Morten Hofstad 

BP Norge skal slanke selskapet med rundt 210 personer i løpet av to år. Men staben i Sandnessjøen blir uforminsket.
Onsdag ettermiddag avholdt ledelsen i BP Norge allmøte for selskapets nær tusen ansatte. Budskapet er at innen utgangen av 2017 skal organisasjonen slankes fra 990 til 780 personer. Reduksjonen på rundt 210 personer vil komme blant BP Norges egne ansatte på sjø og land, BP-folk fra andre land som jobber i Norge, og innleid arbeidskraft.
Organisasjonen i Sandnessjøen teller for tiden 12-13 personer. I vilkårene for konsesjonen som er vedtatt i Stortinget heter det at BP skal ha 16 egne ansatte i Sandnessjøen.

- Tallet på 16 er knyttet til normal drift, og boreaktivitet. For tiden har vi ikke boreaktivitet, sier direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Olav Fjellså.
- Vi er opptatt av å oppfylle våre forpliktelser i avtalen med Stortinget, sier Fjellså.

Kan det bli aktuelt å endre funksjoner i Sandnessjøen, for eksempel flytte innkjøpsfunksjonen?
- Slike spørsmål må vi komme tilbake til, fordi slike saker er gjenstand for videre konsultasjoner i organisasjonen, sier Fjellså.

Nedbemanningen skal skje over to år, i hvor stor grad kan målene oppnås gjennom naturlig avgang?
- 120 personer vil gå ut i løpet av 2016, og rundt 90 personer i 2017. Det kommer ikke kutt offshore før i 2017, sier Fjellså.
 
Nedbemanningen i BP er i tråd med selskapets overordnede syn på at markedsforholdene, med lav oljepris, ikke vil bedre seg på kort sikt.
 
 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter