I full sving

SKAL TIL HAVS: Lars Myrvang (t.v.) og Fredrik Nordnes fra Statoil med modulene som skal testes på Horvnes før installasjon på Aasta Hansteen-feltet. Foto: Morten Hofstad

Petro Puls: Morten Hofstad

Aktiviteten i subsea-anlegget på Horvnes er i full gang. Siden nyttår har Statoil og BP begynt å fylle opp hallene i subsea-anlegget på Horvnes i Sandnessjøen. I begge respektive selskaps lagerhaller er gulvene allerede fylt med utstyr.

Teknikere jobber
Den store verkstedhallen preges av tungt utstyr til Aasta Hansteen-feltet. Til sammen åtte 43 tonn tunge brønnhodemoduler, såkalte «juletre», skal testes av leverandøren Aker Solutions før modulene skal sendes til havs lenger ut på året.
Team med tilreisende teknikere fra leverandøren skal jobbe i Sandnessjøen et stykke utover våren med klargjøringen. Teknikerne har ikke lyst til å bli intervjuet, men de skryter uhemmet av subsea-anlegget som sto ferdig like før jul.

Første gang
Aasta Hansteen-feltet ligger på rundt 1.300 meters havdyp vest av Røst, og medfører en del teknologiske løsninger som aldri tidligere har blitt brukt på norsk sokkel.
Blant annet vil installasjonen av brønnhodemodulene nede i dypet være banebrytende i norsk sammenheng, forteller Statoil-ingeniør Lars Myrvang, som jobber i Aasta Hansteen-prosjektet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter