BP-endringer før sommeren

MÅ KUTTE: Olav Fjellså sier BP Norge er sterkt opptatt av å oppfylle stortingets vedtak om lokalkontor i Sandnessjøen. Foto: Morten Hofstad

BP Norge vil bruke våren på å vurdere om det skal gjøres endringer i arbeidsoppgavene til kontoret i Sandnessjøen.

Onsdag annonserte BP Norge kutt av til sammen 210 stillinger, tilsvarende rundt hver femte ansatte i selskapet. Kuttene skal tas blant innleide konsulenter, BP-folk fra andre land som jobber i Norge, og egne ansatte i BP Norge både på sjø og land.

Forpliktelser

I hvilken grad det kommer endringer i organisasjonen i Sandnessjøen, er foreløpig uklart. Ledelsen i BP Norge signaliserer uansett at forpliktelsene til stortingsvedtaket om Skarv-konsesjonen, ligger fast.

– Vi er opptatt av å oppfylle våre forpliktelser i avtalen med Stortinget, sier Olav Fjellså til Helgelands Blad. Han er direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i BP Norge.

I stortingsvedtaket er antall ansatte ved kontoret i Sandnessjøen tallfestet til 16.

– Tallet er knyttet til normal drift, og boreaktivitet. For tiden har vi ikke boreaktivitet, sier direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Olav Fjellså.

Intern diskusjon

Men i den prosessen selskapet skal igjennom, virker det klart at det blir interne diskusjoner om funksjonsfordelinger mellom Stavanger og Sandnessjøen. Lokalt er man spesielt opptatt av at funksjonen for innkjøp av varer og tjenester til driften av Skarv-feltet blir beholdt lokalt. Dette har stor betydning for hvor varer og tjenester blir kjøpt.

– Arbeidsoppgaver, inkludert oppgaver nordover, vil ligge inne i den diskusjonen som vi skal ta i forbindelse med reduksjonen av staben. Jeg regner med at vi får en avklaring mot sommeren, sier Fjellså.

– Kan det bli aktuelt å endre funksjoner i Sandnessjøen, for eksempel flytte innkjøpsfunksjonen?

– Slike spørsmål må vi komme tilbake til, fordi slike saker er gjenstand for videre konsultasjoner i organisasjonen, sier Fjellså.

120 personer vil gå ut i løpet av 2016, og rundt 90 personer i 2017. Det kommer ikke kutt offshore før i 2017, ifølge Fjellså.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter