- Ikke gjort nok for lokale ringvirkninger

FOR LITE: Boa Sub C ved kai i Sandnessjøen, lokal- og fylkespolitikere i Nordland mener regjeringen ikke er streng nok i sine krav til industrien. Foto: Petro Puls

Fylkesrådet mener regjeringen slakker på kravene til oljeselskapene i nord, og sier dette er «uakseptabelt». Mandag sendte fylkesrådet, samarbeid med Alstahaug og Brønnøy, ut en uttalelse som kritiserer regjeringen for det de mener er slakkere krav til ringvirkninger på land fra oljeselskapenes aktivitet på sokkelen. Foranledningen er et møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet i forrige uke, der delegasjonen fra Nordland mener de ikke fikk politisk drahjelp.

– Det er uakseptabelt at regjeringen lemper på forpliktelsene selskapene har i nord, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Lavere aktivitet på sokkelen gir store konsekvenser for helikopter-, forsynings og leverandørindustrien i Nordland. Da må man ta de grepene man kan for å opprettholde så mye aktivitet som mulig, sier Norvoll.

– Krav uthules

De tre Ap-politikerne fra Nordland mener at krav satt av Stortinget i Plan for utvikling og drift (PUD), uthules gjennom det de mener er regjeringens manglende vilje til å følge opp den faktiske utviklingen.

– Den opprinnelige avtalen er signert med Stortingets velsignelse, og endringer av denne skal behandles av Stortinget selv. Vi krever at olje- og energiminister Tord Lien tar eventuelle endringer av PUD Aasta Hansteen, tilbake til Stortinget for politisk behandling, sier Brønnøy-ordfører Johnny Hansen (Ap), som kjemper for at et redningshelikopter (SAR) for aktiviteten på sokkelen skal plasseres i Brønnøysund.

Ap-politikerne trekker også fra Aker Solutions, som tross omfattende investeringer i Sandnessjøen, ikke fikk vedlikeholdsoppdrag fra Statoil.

– Spesielt Helgeland merker dette gjennom økte ledighetstall innen olje- og gassnæringen. Som igjen påvirker annen lokal næring, sier ordfører i Alstahaug Bård Andres Langø (Ap).

– Liten vilje

Nå forlanger politikerne fra Nordland at nordlendingen i ministerstolen engasjerer seg sterkere i tiden framover.

– Olje og gassnæringen på Nordlands sokkel vies oppmerksomhet gjennom uttak av verdiene langs kysten, men vi ser liten politisk vilje for å skape ringvirkninger på Helgeland. Vi forventer at olje- og energiministeren Tord Lien gjennom tildeling av lisenser følger opp den politiske linje som har vært kjørt over lang tid. Nemlig at nye funn skal gi aktivitet i hele Nord-Norge, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter