- Vi kjenner oss ikke igjen

KOMMENTERER: Elnar Remi Holmen, politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet (Frp). foto: Morten Hofstad

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Elnar Remi Holmen (Frp), kjenner seg ikke igjen i kritikken som kommer etter møtet han hadde med politikerne fra Nordland i forrige uke.

– I all vår dialog med operatører og leverandører, så framhever vi verdien av lokal forankring på land, av aktiviteten offshore. Dette er det dessuten bred enighet om på Stortinget, sier Holmen, som selv kommer fra Lurøy.

– Petroleumsnæringen opplever en utfordrende periode, der det er mest krevende for industrien på Sør-Vestlandet. Næringen må få ned kostnadsnivået, slik at det kan komme flere utbyggingsprosjekter også i nord. Regjeringen har blant annet akkurat tildelt rekordstort areal i TFO 2015, ikke minst utenfor Nordland. Dette er et viktig grep for økt aktivitet, sier Holmen.

– Men nå har vi et konkret eksempel der Aker Solutions har fulgt oppfordringer fra både myndigheter og oljeselskap om å etablere seg i Sandnessjøen. Ved første korsvei, får de null fra Statoil. Hvordan kommenterer du det?

– Det er jo ikke riktig at de ikke har fått kontrakter. Aker Solutions vant tross alt kontrakten med BP. Men vi har stor forståelse for at Alstahaug blir berørt av beslutningen i Statoil. Men det er bred enighet i Stortinget om at selskapene selv er ansvarlige for kommersielle beslutninger. Det vi blant annet kan bidra med er gjennom våre samtaler med selskapene oppfordrer dem til å se verdien av lokal aktivitet.

– Bør det ikke komme strengere myndighetskrav til ringvirkninger?

– Vi har krav, for eksempel i PUD for Aasta Hansteen. Vi ser at prosjektet allerede har levert over forventninger, mer enn to år før produksjonen starter opp. Aasta Hansteen vil gi ringvirkninger i mange år framover.

– Det kreves at vilkår for SAR-helikopter i Brønnøysund må tilbake til Stortinget. Er det aktuelt?

– Det er ganske spesielt å komme med et slikt krav, siden plassering av helikopteret ikke er noe vilkår for PUD-godkjenning. Plassering av SAR-helikopteret omtales av operatøren i konsekvensutredningen for PUD. En eventuell endring vedrørende planlagt SAR-helikopter i Brønnøysund er ikke et tiltak av en slik karakter at det krever Olje- og energidepartementets godkjennelse. Sikkerhetsmyndigheten og operatørselskapet jobber videre med å finne en løsning, innenfor de strenge krav til helse-, miljø og sikkerhet vi har på sokkelen, sier politisk rådgiver Elnar Remi Holmen til Helgelands Blad.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter