Vil samle 
leverandører

INVITERER: Inkubator Helgeland, ved Svein Skogsøy og Annbjørg Skjerve.

Petro Puls: Morten Hofstad

Alle med interesse for å levere tjenester til subsea-anlegget i Sandnessjøen, inviteres tirsdag 16. februar til treff. Aktiviteten i det nybygde Subsea-anlegget på Horvnes startet så smått rett over nyttår. Gulvet i de to største lagerhallene, og den store verkstedhallen, ble raskt fylt opp av utstyr.
I disse dager driver spesialister fra Aker Solutions med testing og klargjøring av åtte store ventiltrær som skal plasseres på Aasta Hansteen-feltet senere i år.
Drar i gang
Offisiell åpning av subsea-anlegget er planlagt noen uker fram i tid. På åpningsdagen planlegges et større leverandørseminar der både Statoil og BP vil delta. Men allerede til uka, førstkommende tirsdag ettermiddag, trommer Annbjørg Skjerve og Svein Skogsøy sammen alle i lokalmiljøet som måtte ha interesse for leveranser til subsea-anlegget.
– Vi ønsker å forberede Sandnessjøen på hva som skjer, sier Skjerve, som er prosjektleder.

Muligheter som kommer
Bakgrunnen er en bevilgning på 596.000 kroner fra Nordland fylkeskommune til kartlegging av potensialet for leveranser fra regionen til subsea-anlegget.
– Vi ønsker å løfte fram mulighetene som kommer, sier de to, som i denne sammenhengen representerer Inkubator Helgeland.

• Aker Solutions og Momek er styringsgruppe for leverandørprosjektet, i samarbeid med Olje & Gass-klynge Helgeland, finansiert av Nordland fylkeskommune.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter