Grunn til optimisme nord

 

Kart: Rystad Energy

Rapporten Petro Foresight 2030 viser at vi går fra tre til 9 felt i drift til innen 2030 på nordnorsk sokkel.

- Oljen kommer på land. Aktiviteten øker i nord, og skaper ringvirkninger langs hele kysten, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Den årlige lanseringen av Petro Foresight 2030 «Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge» ble gjennomført i Kirkenes i forbindelsen med Kirkeneskonferansen.

- I år har det vært ekstra viktig å ha fokus på den makroøkonomiske situasjonen i analysearbeidet. Også for Nord-Norge vil fremtidig oljepris- og kostnadsutvikling være svært styrende for fremtidig utvikling.

Petro Foresight 2030 viser at vi i løpet av 2016 forventer å treffe bunnen for oljeprisen, samtidig som kostnadsfokuset vil fortsette fremover. Allerede om få år vil vi ifølge analysen kunne ha en oljepris opp mot 100 dollar fatet. Dette er meget positivt for den Nordnorske petroleumsutviklingen, og funn i nord vil bli mer attraktive, forklarer Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket Petro Arctic.

- Vår rolle i de globale klimautfordringene, må også sette sitt preg på petroleumsutviklingen i nord. Ny teknologi, strenge krav til utslipp og energieffektivitet må legges til grunn for framtidig aktivitet i nord, sier Kjell Giæver.

Kostnaden knyttet til hver enkelt utbygging er betydelig redusert i forhold til analysen fra 2014. Årets Petro Foresight 2030 viser at utbygginger i Barentshavet nå kan gjennomføres helt ned til 45 dollar fatet på grunn av kostnadsreduksjoner i bransjen, nå legger vi diskusjonen bort om at olje og gass aktivitet i nord ikke er lønnsomt, sier en fornøyd Kjell Giæver.

Forventer realisering av oljeterminal

Vi forventer at investerings- og operasjonskostnadene vil ligge på rundt NOK 70 milliarder årlig, fra 2020. I dette ligger det også forventninger om byggingen av en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune. Etter våre kilder bør det være mulig å realisere en oljeterminal for en kostnad på ca NOK 3 mrd. Allerede kjente funn som Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting viser volumer på rundt 1200 mill. fat olje i området, noe som bør være tilstrekkelig volum til å kunne realisere en terminalløsning. Ved ytterligere funn i Barentshavet vil en slik terminal legge til rette for optimal bruk av fartøy og lagring av olje.

Aktørene bak rapporten er Pro Barents, Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken Bodø og Innovasjon Norge i samarbeid med analyseselskapet Rystad Energy. Målet med arbeidet er å synliggjøre mulighetene innenfor olje- og gassnæringen i nord.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter