Røkke kjøper, igjen

Kjell Inge Røkke fra et tidligere besøk i Sandnessjøen. Foto: Henry Klæboe

Nok en gang skifter industrianlegget på Strendene eier, denne gang til Kjell Inge Røkkes private selskap. I november kjøpte Røkkes børnoterte eierselskap Aker ASA en rekke industrieiendommer, blant annet anlegget på Strendene i Sandnessjøen, fra deleide Akastor ASA.

Fortsatt leietaker

Tirsdag gjorde Røkke nok et kjøp, men denne gang ved at Røkkes private eierselskap TRG kjøpte de samme eiendommene fra Aker ASA.

– Eiendommen i Sandnessjøen er en av industrieiendommene som selges fra Aker til TRG. Aker Solutions er fortsatt langsiktig leietager, bekrefter kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA til Helgelands Blad.

Vil stenge

Hensikten med handelen oppgis i børsmeldingen å være bidrag til å styrke kontantbeholdningen i Aker ASA, et konsern som blant annet omfatter kontroll med Aker Solutions og Kværner.

Da det i januar ble klart at Aker Solutions ikke fikk vedlikeholdskontrakt på blant annet Norne og Aasta Hansteen fra Statoil, annonserte Aker Solutions at de vil stenge anlegget på Strendene i tre år.

Bedriften har arbeid utover våren, men siste leveranse av eksisterende ordrereserve vil trolig skje nærmere sommeren.

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter