Røkke kjøper, igjen

Kjell Inge Røkke fra et tidligere besøk i Sandnessjøen. Foto: Henry Klæboe

Nok en gang skifter industrianlegget på Strendene eier, denne gang til Kjell Inge Røkkes private selskap. I november kjøpte Røkkes børnoterte eierselskap Aker ASA en rekke industrieiendommer, blant annet anlegget på Strendene i Sandnessjøen, fra deleide Akastor ASA.

Fortsatt leietaker

Tirsdag gjorde Røkke nok et kjøp, men denne gang ved at Røkkes private eierselskap TRG kjøpte de samme eiendommene fra Aker ASA.

– Eiendommen i Sandnessjøen er en av industrieiendommene som selges fra Aker til TRG. Aker Solutions er fortsatt langsiktig leietager, bekrefter kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA til Helgelands Blad.

Vil stenge

Hensikten med handelen oppgis i børsmeldingen å være bidrag til å styrke kontantbeholdningen i Aker ASA, et konsern som blant annet omfatter kontroll med Aker Solutions og Kværner.

Da det i januar ble klart at Aker Solutions ikke fikk vedlikeholdskontrakt på blant annet Norne og Aasta Hansteen fra Statoil, annonserte Aker Solutions at de vil stenge anlegget på Strendene i tre år.

Bedriften har arbeid utover våren, men siste leveranse av eksisterende ordrereserve vil trolig skje nærmere sommeren.

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter