Fornøyde kursdeltakere

KURSBEVIS: Deltakere med kursbevis etter gjennomført kvalifiseringsprogram i regi av LUNN, Leverandørutvikling i Nord-Norge. Foto: Morten Hofstad


LUNN-prosjektet ble avsluttet med utdeling av kursbevis i Sandnessjøen.

LUNN (leverandørutvikling i Nord-Norge) er et kvalifiseringsprogram i regi av Statoil, Innovasjon Norge, Fagskolen i Troms, og Kunnskapsparken Nord.

Prosjekt

Gjennom vinteren har kursdeltakere gjennomført kurs i «prosjekt og prosjektorganisering», som kvalifiserer til seks studiepoeng ved Fagskolen i Troms.

Deltakere fra blant andre Momek og Bilfinger fikk onsdag sine kursbevis i Sandnessjøen, etter å ha presentert sine respektive prosjektoppgaver.

Bærekraft

Deltakerne uttrykte stor tilfredshet med gjennomføringen, og det faglige utbyttet.

– Denne typen programmer har en egen bærekraft i og med at opparbeidet kompetanse blir igjen i bedriftene i nord, uansett hvem de leverer sine produkter til, sier industrikoordinator i Statoil, Astrid Foyn-Bruun, og får støtte av prosjektleder Ivar Råstad fra Kunnskapsparken Nord, og kursleder Rolf Haug fra fagskolen i Troms. 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter