- Verdens mest moderne subsea-anlegg

DAMENES DAG: På selveste 8. mars, svingte varaordfører Siv Helen Sigerstad sverdet og kuttet silkebåndet under den offisielle åpningen av subsea-senteret på Horvnes, har flankert av Kristin Westvik fra Statoil (t.v.) og Marie Ravnestad fra BP. alle foto: Morten Hofstad

– Dette har blitt verdens mest moderne subsea-anlegg.

Fredrik Nordnes boblet av entusiasme da han viste inviterte gjester rundt i verkstedhaller, lager, kontorer og møterom i det sju tusen kvadratmeter store anlegget på Horvnes i utkanten av Sandnessjøen.

– Det beste

I verkstedhallene drives for tiden klargjøring av ventilsystemene som skal settes ned på 1.300 meters havdyp på Aasta Hansteen-feltet senere i år. I lagerhallene har allerede utstyr og redskap for håndtering av utstyr på havbunnen (tools) til Skarv og Aasta Hansteen fylt gulvene. Sammenlignet med lignende serviceanlegg i Bergen, Florø, Kristiansund og Hammerfest, er aktiviteten på Horvnes foreløpig liten. Aktivitetsnivået vil blant annet være avhengig av hvor mange offshore-felt som skal vedlikeholdes fra senteret, og hvor mye vedlikehold og riggaktivitet som kommer på sokkelen.

– Det beste vi har

Frank Thorvaldsen fra Sandnessjøen jobber i Statoil med ansvar for å koordinere aktiviteten på subsea-anleggene på land.

– Vi er utrolig fornøyd med anlegget. Dette er det beste anlegget vi har, sa Thorvaldsen, og viste til løsninger som transportveier mellom lager og verksted, egne haller reservert for leverandørene, innendørs varemottak og vaskehall for trailere, mindre heisekraner for lettere løft.

– Vi har tatt med oss erfaringene fra andre anlegg i utformingen, sa han.

– Vår erfaring er at når vi bygger selv, kommer leverandørene etter. En annen erfaring er at det kommer vekst i aktiviteten lokalt fra leveranser inn til anlegget, sa Thorvaldsen.

Statoil-kollega Sverre Kojedal karakteriserte anlegget som «en katedral for verdiskaping».

VISTE RUNDT: En entusiastisk senterleder Fredrik Nordnes i hallen der utstyr til Skarv-feltet ligger lagret.

En milliard

Sjef i Helgelandsbase, Jann Greger Winsents, minnet forsamlingen om at Helgelandsbase nå har investert 960 millioner i nye anlegg i Sandnessjøen, hvorav rundt 150 millioner er lagt ned i subsea-anlegget, alene.

– Dette vil være det siste prosjektet på Horvnes på en stund. Aktiviteten er for tiden lav, og vi vet ikke når den vil ta seg opp. Vi oppfordrer Statoil og BP til å øke aktiviteten på støttetjenester til et levedyktig nivå. Vi er ikke der i dag, sa Winsents.

Kommer mer

Driftsdirektør i BP for Skarv-feltet, Marie Ravnestad, sa at BP jobber aktivt med planlegging av satellitt-utbyggingen «Snadd», som vil bidra til mer subsea-utstyr over kai i Sandnessjøen. Kristin Westvik i Statoil har ansvaret for driften av Norne og Aasta Hansteen. Også hun understreket at det jobbes intensivt med nye utbyggingsprosjekt, både rundt Norne og Aasta Hansteen – nok et eksempel på investeringer som vil gi framtidig aktivitet i Sandnessjøen.

– En flott fasilitet som dette gir oss effektiv operasjon, hurtigere vedlikehold, lavere kostnader, og mindre transportbehov, sa Westvik.

Kraftsosialist

Ordfører Bård Anders Langø sa at han har diskutert med tidligere fylkesrådsleder Odd Eriksen om hvem av dem som er mest «kraftsosialist». Langø legger ikke skjul på at han mener påviste petro-reserver i nord må bygges ut.

– Vi har et ansvar å levere den energien vi kan, på en miljøvennlig måte. Alle snakker om «grønt skifte», men i EU ser vi at bruken av brunkull går opp, sa han

Energi fra sol, vind, og vann vil ikke være nok for å skaffe verden energi i årene som kommer, sa Langø, som mener vi vil ha offshoreaktivitet utenfor Nordland i kanskje femti år framover.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter