Studie kan bli midlertidig nedlagt

Rektor Knut Pettersen ved SVS sier studiet i brønnteknikk ser ut til å bli midlertidig nedlagt. Kun seks har søkt plass.

Nordland fylkeskommune la tirsdag denne uken fram søkertallene til videregående utdanning i fylket. Fylkeskommunen betegner søknadsmengden som fin, men ifølge oversikten som er sendt ut, er det klasser på Sandnessjøen videregående skole som har lave søkertall.

Blant disse er brønnteknikk, som for skoleåret 2016/2017 kun har fått seks søkere. Negativ utvikling og oppsigelser i offshore-sektoren, har fått ungdommene til å satse på andre karriereveier.

Svak søking

– Seks søkere er normalt ikke grunnlag nok for å drive klasse. Vi så en reduksjon ved inntaket til dette skoleåret, høsten 2015. I Stavanger er reduksjonen i deres søkertall enda større. De har på fagskolenivå en reduksjon fra 400 til 20 søkere. Det er ikke tvil om at ungdom og foreldre har vært raske til å ta inn over seg signalene om dupp i oljesektoren. Ungdommen har snudd seg veldig fort, det må vi ta til etterretning.

Pettersen ser for seg at det vil bli det han omtaler som et pauseår, der Sandnessjøen videregående ikke tilbyr Brønnteknikk.

 – Det vanlige ved slike dupp, er at man legger studiet på is et år, og så kan ta det opp igjen senere. Jeg er overbevist om at tilbudet kommer opp igjen. Dette med dupp har vi vært igjennom før og vi vet at det endrer seg. Design og håndverk, service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet, transport og logistikk og industriteknologi er også studieretninger der søkermengden er lav.

– Vil ikke forskuttere

Konstituert fylkesutdanningssjef Øystein Johannessen sier at seks søkere i grenseområdet fylkespolitikerne har satt for om en linje skal startes eller ikke. Fylkestinget har satt nedre grenser som varierer etter størrelsen på skolene og hvilke fag det dreier seg om.

– Jeg kan ikke forskuttere noe som helst, men seks elever er i nærheten av minstegrensa for yrkesfag. Å svare på hva som skjer med linja kan jeg ikke gjøre nå. Vi skal først ha dialog med skolen, og se hva slags muligheter som finnes. Grensene håndheves ikke med en blind og militant holdning og det er åpning for bruk av skjønn, sier Johannessen.

Det er Fylkesutdanningssjefen som har siste ord og bestemmer om en linje skal startes opp.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter