Nå produserer Goliat olje

Foto: Eni

Eni har startet produksjonen på Goliat. Goliat-feltet, som er det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet, er utviklet med verdens største og mest avanserte sirkulære FPSO (floating production storage and offloading). Innretningen har lagringskapasitet på nesten en million fat olje og tar i bruk verdensledende teknologi for å håndtere de tekniske og miljømessige utfordringene operasjoner i Barentshavet medfører skriver selskapet i en melding.

Daglig produksjon er ventet å komme opp i 100 000 fat olje per dag (netto Eni andel er 65 000). Estimerte reserver er rundt 180 millioner fat olje.

Produksjonen skjer via havbunnsinstallasjoner bestående av 22 brønner (17 allerede ferdigstilte).Av disse er 12 produksjonsbrønner, 7 brønner benyttes til å reinjisere produsert vann i reservoaret og 3 brønner anvendes for gassinjeksjon.

Goliat tar også i bruk nye teknologiske løsninger for å minimere miljøpåvirkning. Plattformen er delvis elektrifisert med kraftforsyning fra land gjennom verdens lengste undersjøiske kabel i sitt slag. Dette reduserer CO2 utslipp med 50 % sammenliknet med konvensjonell kraftproduksjon. Det er etablert en omfattende beredskap for oljevern, samt søk og redning, langs kysten av Finnmark.

Oppstarten på Goliat er en viktig milepæl i Eni’s vekststrategi og vil være en vesentlig bidragsyter til selskapets kontantstrømgenerering.


Fakta

• Goliat-feltet er første utbygging i Barentshavet, og dermed verdens nordligste offshore oljefelt.

• Utbyggingen av feltet ble vedtatt i Stortinget i 2009, og de totale utbyggingskostnadene er rundt 47 milliarder kroner.

• Eni er operatør og har 65 prosents andel i lisensen, mens Statoil har de resterende 35 prosentene.

• Feltet antas å ha positive ringvirkninger for sysselsettingen i Nord-Norge, med 440-460 sysselsatte i utbyggingsfasen og opp mot 1,3 milliarder kroner i leveranser fra nordnorske bedrifter.

• Plattformen har en beregnet levetid på minst 15 år og er det tyngste objektet noen gang transportert som tørrlast.

Kilde: Eni

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter