TFO 2016 - Utlysning

Foto: Morten Hofstad

Olje- og energidepartementet har i dag lyst ut TFO 2016, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2015 utvidet med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene.

Utvidelsen omfatter blokker ved Hansteen-feltet nord i Norskehavet, og områder ved funnene Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet. Utvidelsen legger til rette for god ressursforvaltning i disse områdene, ifølge Olje- og energidepartementet.

Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes

Søknadsfrist for TFO 2016 er tirsdag 06. september 2016 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2017.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter