Giganter i opplag i Sandnessjøen?

AKTUELL FOR OPPLAG: Hummingbird Spirit FPSO. foto: Teekay

Sandnessjøen er en av flere aktuelle havner for opplag av to oljegiganter.

Offshore-selskapet Teekay leter for tiden etter aktuelle havner for mulig opplag av to produksjonsenheter som trolig skal til land i løpet av året.

Et opplag kan utløse betydelig mengde vedlikeholdsarbeid, kanskje også ombygginger på anleggene. I søknaden til Alstahaug kommune oppgis opplagstid for de to enhetene på opp mot to år.

To giganter

Aker Solutions er en av aktørene som har fått forespørsel fra Teekay om å håndtere opplag for produksjonsriggen «Hummingbird Spirit FPSO», og produksjonsskipet «Petrojarl Varg FPSO».

Førstnevnte produserer olje i britisk sektor av Nordsjøen. Det andre ligger på Varg-feltet, på grensen mot britisk sektor vest av Egersund. Felles for dem begge er at oljefeltene er i ferd med å tømmes, og nye kontrakter på andre felt er ikke inngått.

Ut fra de kommunale dokumentene kan det se ut som Aker Solutions har tatt kontakt med lokale samarbeidspartnere i Sandnessjøen i forberedelsen av et tilbud til Teekay.

AKTUELL FOR OPPLAG: Petrojarl Varg FPSO. foto: Teekay

 

Utredning

I den forbindelse har Alstahaug Havnevesen levert en utredning av hvordan et opplag av de to enhetene kan gjennomføres. Like før påske fikk prosjektet kommunal godkjenning, etter plan og bygningsloven, ifølge brev.

Skipet tenkes plassert ved Kai 3 på Horvnes, altså kaia lengst sør. Riggen tenkes ankret opp ved innløpet til Vågen.

Havnedirektør Trond Nygård bekrefter at havnevesenet trolig må foreta enkelte investeringer i kaianlegg hvis prosjektet blir noe av.

– Vi leverte vårt tilbud før påske, sier Nygård.

Bruker våren

Direktør for anskaffelser i Teekay, Knut Kusslid, sier selskapet vil bruke våren på å ta endelig stilling til hvor enhetene eventuelt skal tas til land.

– Mange steder oppover hele kysten har fått forespørsel, sier Kusslid, som noen vil huske var første plass-sjef for BP i Sandnessjøen.

Hvor mye arbeid, og hva slags arbeid som skal utføres på de to gigantene ved land, vil blant annet avhenge av hva enhetene skal brukes til etter at nåværende oppdrag avsluttes. Hvis omfattende ombygging kommer på tale, kan dokksetting ved et større verft være aktuelt, opplyser Kusslid.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter