Vellykket avgrensing av Wisting i Barentshavet

Foto: Per Karlsson

OMV er i ferd med å avslutte boring av en avgrensningsbrønn på oljefunnet Wisting i Barentshavet, om lag 310 kilometer nord for Hammerfest. Før brønnen ble boret, var operatørens ressursanslag for Wisting-området på mellom 32 og 80 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter som tilsvarer mellom 200 og 500 millioner fat olje.

Oljedirektoratet har sendt ut følgende melding:

"Hensikten med brønnen var å bekrefte størrelsen på funnet 7324/8-1 i de to segmentene «Wisting Central Sør» og «Wisting Central Vest». I tillegg var hensikten å teste om brønnen kan bores horisontalt i det grunne reservoaret om lag 250 m under havbunnen, samt å formasjonsteste Støformasjonen.

Brønnen er boret med en horisontal seksjon på om lag 1400 meter. Den påtraff olje i sandsteiner i Stø- og Fruholmenformasjonene. «Wisting Central Sør»-segmentet har gode resevoaregenskaper i Støformasjonen og moderate reservoaregenskaper i Fruholmenformasjonen.

Reservoarkvaliteten i Støformasjonen i «Wisting Central Vest»-segmentet er også god. Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet. Beregning av størrelsen på funnet vil bli oppdatert basert på evaluering av de nye brønndataene. Resultatet blir viktig for videre modning av Wisting-området med hensyn til en mulig utbygging."

Ifølge operatøren er Wisting Central II-brønnen den første horisontale avgrensningsbrønnen i Barentshavet og setter en ny borerekord; Det er den første grunne horisontale offshorebrønnen som er boret fra en flytende boreinnretning. Vanndybden på Wisting er 402 meter. Brønnen startet vertikalt og ble styrt inn i horisontal orientering innenfor 250 meters dybdeintervall. Den totale brønnlengden er 2 354 meter, og den horisontale delen er 1402 meter. Avansert datainnsamling og geostyring ble gjennomført gjennom hele den horisontale fasen. Brønnen ble boret av Transocean Spitsbergen

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter