Songa offshore kjøper basetjenester i Sandnessjøen

Foto: Songa Offshore

Songa Offshore har tildelt Oss-nor, i samarbeid med Asco Norge, en avtale om logistikk og tekniske tjenester for basene Sandnessjøen, Kristiansund og Hammerfest. Avtalen løper i 3 + 1 + 1 år, melder selskapet.

Den første riggen Songa Encourage kommer til Norskehavet ca. 15 april og den andre riggen Songa Enabler kommer til Barentshavet med base i Hammerfest fra medio august 2016. Begge riggene skal bore for Statoil.

Selskapene ser betydelige synergier for å kunne tilby mer kostnadseffektive løsninger for oljeindustrien i Norge, gjennom et strategisk samarbeid; Forsyningsbase-/ logistikkløsninger, tekniske mekaniske tjenester, innen vedlikehold av boreutstyr, risersystem med tilhørende tjenester.

Både Oss-nor og ASCO Norge har kontrakter med andre rigg- og oljeselskaper som dekker de tre basene fra før.

Alle ASCO sine baser gjøres tilgjengelig for Oss-nor sine tjenester.

Oss-nor konsernet eies i sin helhet av familien Wærnes i Kristiansund og har en årlig omsetning på ca. 180 mill. med 120 ansatte.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter