ER PÅ PLASS: Nybygde Songa Encourage kom til Norne-feltet denne uka. Foto: Songa offshore

Petro Puls: Morten Hofstad

Denne uka kom den splitter nye boreriggen Songa Encourage til Norne-feltet. Dette er trolig starten på økning i aktiviteten i land, som kan vare i flere år framover. Rigg-arbeid er så viktig for aktiviteten i land på grunn av store mengder gods og utstyr over kai i Sandnessjøen, sammen med helikopter fra Brønnøysund.

Den nybygde riggen Songa Encourage skal i første omgang bore to produksjonsbrønner for Statoil i Norne-området, på satellitten Skuld. Operasjonen er ventet å vare rundt tre måneder.

Senere på sommeren planlegger Statoil nok en rigg-operasjon på Norne, slik at selskapet vil få rigg-aktivitet med leveranser ut fra basene i Sandnessjøen til ut på senhøsten i år. Riggselskapet Songa Offshore har tildelt Oss-nor fra Kristiansund, i samarbeid med Asco Norge, en avtale om logistikk og tekniske tjenester blant annet på basene Sandnessjøen. Avtalen løper i over minst tre år, inntil fem år. – Det ser greit ut for oss framover sommeren og høsten, sier basesjef for Asco, Ståle Edvardsen.

Aasta Hansteen

I juni er det ventet at konstruksjonsfartøyer begynner anløpene i Sandnessjøen knyttet til årets subsea-sesong på Aasta Hansteen-utbyggingen. Statoil planlegger boringen av produksjonsbrønner på Aasta Hansteen-feltet. Målet er å være ferdig når feltet settes i drift høsten 2018. Det betyr trolig at boringen må starte rundt årsskiftet, eller tidlig i 2017.

Statoil jobber ufortrødent med levetidsforlengelsen «Norne 2013», som mest sannsynlig vil utløse både leteboring og produksjonsboring de kommende to-tre årene. Detaljer er foreløpig ukjent.

Samtidig jobber BP med feltutvidelsen «Snadd» på Skarv. Det er på det rene at utbyggingen vil gi omfattende rigg-aktivitet med minst ett års varighet. Tidspunkt for oppstart er ikke bekreftet, men konseptvalg er varslet mot slutten av året.

– Ser positivt ut

En foreløpig ukjent faktor er hvor mye leteboring de omfattende tildelingene av nytt leteareal utenfor Nordland vil medføre fra flere operatørselskaper.

– Det ser positivt ut, sier sjef i Helgelandsbase, Jann Greger Winsents. Det sier han selv om baseselskapet i fjor mistet kontrakten med Statoil til konkurrenten Asco.

– Når det kommer rigger leverer vi bunkers, vi leverer bulkvarer som borevæsker og sement, og våre hall-anlegg leies ut til flere aktører, sier Winsents.

– Kommer det nye letebrønner vil vi by på kontrakter, eller hente oppdrag gjennom CCB-konsernets ramme-avtaler med oljeselskapene, sier Winsents.

Skryt fra Statoil

Logistikkansvarlig i Statoil, Kjell Magne Tysnes er opptatt av å videreformidle ros til lokale tjenesteleverandører fra aktørene som har vært i aktivitet, og nå kommer tilbake.

– De var veldig fornøyd med fjorårets kampanje. Det handler om leveringsdyktighet i basebyen Sandnessjøen. Tilbakemeldingen var veldig gode på leveransene i fjor. Det handler om alt fra vaktselskap, leverandører av proviant, mekanisk industri, transportører, og baseselskapene, sier Tysnes.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter