Rigg på plass øker aktiviteten på land

ER PÅ PLASS: Nybygde Songa Encourage kom til Norne-feltet denne uka. Foto: Songa offshore

Petro Puls: Morten Hofstad

Denne uka kom den splitter nye boreriggen Songa Encourage til Norne-feltet. Dette er trolig starten på økning i aktiviteten i land, som kan vare i flere år framover. Rigg-arbeid er så viktig for aktiviteten i land på grunn av store mengder gods og utstyr over kai i Sandnessjøen, sammen med helikopter fra Brønnøysund.

Den nybygde riggen Songa Encourage skal i første omgang bore to produksjonsbrønner for Statoil i Norne-området, på satellitten Skuld. Operasjonen er ventet å vare rundt tre måneder.

Senere på sommeren planlegger Statoil nok en rigg-operasjon på Norne, slik at selskapet vil få rigg-aktivitet med leveranser ut fra basene i Sandnessjøen til ut på senhøsten i år. Riggselskapet Songa Offshore har tildelt Oss-nor fra Kristiansund, i samarbeid med Asco Norge, en avtale om logistikk og tekniske tjenester blant annet på basene Sandnessjøen. Avtalen løper i over minst tre år, inntil fem år. – Det ser greit ut for oss framover sommeren og høsten, sier basesjef for Asco, Ståle Edvardsen.

Aasta Hansteen

I juni er det ventet at konstruksjonsfartøyer begynner anløpene i Sandnessjøen knyttet til årets subsea-sesong på Aasta Hansteen-utbyggingen. Statoil planlegger boringen av produksjonsbrønner på Aasta Hansteen-feltet. Målet er å være ferdig når feltet settes i drift høsten 2018. Det betyr trolig at boringen må starte rundt årsskiftet, eller tidlig i 2017.

Statoil jobber ufortrødent med levetidsforlengelsen «Norne 2013», som mest sannsynlig vil utløse både leteboring og produksjonsboring de kommende to-tre årene. Detaljer er foreløpig ukjent.

Samtidig jobber BP med feltutvidelsen «Snadd» på Skarv. Det er på det rene at utbyggingen vil gi omfattende rigg-aktivitet med minst ett års varighet. Tidspunkt for oppstart er ikke bekreftet, men konseptvalg er varslet mot slutten av året.

– Ser positivt ut

En foreløpig ukjent faktor er hvor mye leteboring de omfattende tildelingene av nytt leteareal utenfor Nordland vil medføre fra flere operatørselskaper.

– Det ser positivt ut, sier sjef i Helgelandsbase, Jann Greger Winsents. Det sier han selv om baseselskapet i fjor mistet kontrakten med Statoil til konkurrenten Asco.

– Når det kommer rigger leverer vi bunkers, vi leverer bulkvarer som borevæsker og sement, og våre hall-anlegg leies ut til flere aktører, sier Winsents.

– Kommer det nye letebrønner vil vi by på kontrakter, eller hente oppdrag gjennom CCB-konsernets ramme-avtaler med oljeselskapene, sier Winsents.

Skryt fra Statoil

Logistikkansvarlig i Statoil, Kjell Magne Tysnes er opptatt av å videreformidle ros til lokale tjenesteleverandører fra aktørene som har vært i aktivitet, og nå kommer tilbake.

– De var veldig fornøyd med fjorårets kampanje. Det handler om leveringsdyktighet i basebyen Sandnessjøen. Tilbakemeldingen var veldig gode på leveransene i fjor. Det handler om alt fra vaktselskap, leverandører av proviant, mekanisk industri, transportører, og baseselskapene, sier Tysnes.