Last nummer 800

PÅ TOPPEN: Prosesstekniker på Norne, Ørjan Fausk, guidet Helgelands Blad på Norne-skipet. Foto: Morten Hofsta

Nå fylles tankene på Norne-skipet i påvente av tankskip-last nummer åtte hundre.

I sitt nittende år i drift vest av Sandnessjøen, kan mange spennende historier skrives om Norne-feltet.

Hundre tusen tonn

Denne uka forbereder mannskapet seg på å vende nok et blad i historieboka ved å sende avgårde tankskip nummer åtte hundre. Tankskipene kommer på besøk rundt tre ganger i måneden for å bli fylt opp med Norne-olje, opp mot hundre tusen tonn i slengen. Råoljelasten blir så sendt til raffinerier i Norge eller utlandet.

Fra Norne hovedfelt er det så langt produsert ca 560 millioner fat olje – i den opprinnelige utbyggingsplanen for Norne var det beregnet ca 455 millioner produserbare fat olje. Fra hovedfeltet Norne har det dermed blitt produsert over 20% mer olje enn opprinnelig planlagt. Totalt er det så langt produsert 626 millioner fat olje over Norne skipet inkludert satellittfeltene Urd, Skuld, Eni-opererte Marulk og Alve.

Norne produserer i tillegg gass, som sendes videre i rør til landterminalen Kårstø i Rogaland.

Vil leve lenger

Norne vurderes av Statoil-folk som ett av de mest vellykkede, og lønnsomme, offshorefeltene i selskapet. Planene for å forlenge feltets levetid fra 2021 til forbi 2030 går nå inn i en mer aktiv fase.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter