Ned 4,5 milliarder kroner

Skarv-feltet (bilde) er sammen med Valhall-feltet de store bidragsyterne til BP Norges produksjon

 

Kraftig oljeprisfall forklarer hvorfor inntektene i BP Norge falt fra 12,4 til 7,9 milliarder kroner i fjor.

I årsregnskapet som nylig ble levert til Brønnøysundregistrene går det fram at oljeselskapet hadde marginalt lavere produksjon i 2015 enn i 2014. Prifallet på olje forklarer dermed mesteparten av inntektssvikten.

Målt i dollar ble inntektene halvert, men den svekkede kronekursen veide noe opp slik at den reelle inntektssvikten for selskapet ble rundt en tredjedel.

Den kraftige inntektssvikten til tross; BP Norge forbedret resultatet kraftig i fjor, men dette skyldes i stor grad bortfall av store nedskrivninger fra 2014 til 2015.

Mens en rekke oljeselskaper tok store nedskrivninger i fjor, var disse null hos BP Norge. Selskapet valgte nemlig allerede i 2014 å skrive ned verdiene med hele 7,1 milliarder kroner. Bakgrunnen for dette var endringer i det kortsiktige prisnivået, tekniske revisjoner av olje- og gassreservene og økning i estimatene for fremtidige fjerningsforpliktelser.

Les hele saken på sysla.no

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter